Portier- en receptiediensten

Security en Hospitality zijn geen tegenpolen, maar liggen juist in elkaars verlengde.

Kantooromgeving, evenementen maar ook publieke ruimtes hebben de laatste jaren een grote verandering doorgemaakt. Het is geen werkplek meer waar men “verplicht” de dag doorbrengt. Het is de plek waar je koffie kunt halen, kunt genieten van een lunch, kunt ontspannen wanneer nodig en het is bij uitstek een ontmoetingsplek. Een verlengstuk van de thuissituatie. Deze factoren zorgen ervoor dat jij meer verbondenheid is met collega’s en werkgever. Arbeidsvreugde en daarmee de inzet neemt toe. Het werken van nu hoort geen gesloten omgeving te zijn om enkel veilig te zijn, maar het moet juist een open karakter te hebben. Door een open omgeving te creëren waarbinnen gastvrije professionals de medewerkers, bezoekers en gasten ontvangen, ontstaat een veilig en vertrouwd gevoel: zoals men dat ook thuis ervaart.

Ondanks voorgaande vergeet men vaak dat gastvrijheid de beste beveiliging is. Door te vragen hoe het met iemand gaat, of je iemand van dienst kan zijn, stel je je oprecht open voor de persoon en ben je in staat om van daaruit te signaleren of er iets aan de hand is. Rondkijken en bewust worden van de omgeving werkt vele malen beter dan blind te vertrouwen op techniek. Juist het efficiënt inzetten van deze technieken in combinatie met menselijke inzet, excelleren op het snijvalk van techniek en mens. Wanneer je vanuit deze gedachte naar beveiliging en gastvrijheid kijkt, dan kom je tot de conclusie: Security en Hospitality zijn geen tegenpolen, maar liggen juist in elkaars verlengde.

Alert selecteert haar medewerkers al lang niet meer op security skills alleen. Juist de mix met andere skills zoals sociale vaardigheden, service verlenend, conflict beheersend typeert de Alert medewerker. Natuurlijk met een gezonde dosis wantrouwen en nimmer het uiteindelijke (beveiligings-)doel uit het oog verliezend.