Over het Keurmerk Veilig Ondernemen

Het keurmerk is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er bestaan twee varianten van het keurmerk, de KVO-W en de KVO-B.

KVO-W

Dit is het keurmerk speciaal ontwikkeld voor winkelgebieden. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u daar hier meer over lezen. Wij gaan hier dieper in op het KVO-B.

KVO-B

Het KVO-B is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Dit keurmerk helpt u om met alle betrokken partijen op uw bedrijventerrein afspraken te maken met betrekking tot overlast, criminaliteit en onderhoud. De betrokken partijen zijn de gemeente, politie, brandweer en de ondernemers op het terrein. Maar wat heeft u eraan?

Lees verder onder de afbeelding.

Een bedrijventerrein met collectieve beveiliging

Uw voordeel met het KVO

Het belangrijkste voordeel van het keurmerk is dat u als gebruiker ongestoord van een schoon, veilig en onbeschadigd bedrijventerrein kunt genieten. En wist u dat u als drager van het keurmerk bij een aantal verzekeringsmaatschappijen korting krijgt op bepaalde verzekeringen?

Schoon, onbeschadigd en veilig bedrijventerrein

U geniet van een beter georganiseerd toezicht op uw terrein. U werkt samen met de andere partijen pro-actief aan veiligheid, orde en brandpreventie. Het gevolg is bijvoorbeeld dat het terrein er netjes bij ligt en dat de verkeerssituaties veilig zijn. Daarmee voelt iedereen zich prettiger op het bedrijventerrein. Maar er is meer.

Beter imago, betere samenwerking en schaalvoordelen 

De criminaliteitscijfers op uw bedrijventerrein gaan omlaag. Daarmee verbetert het imago. En dat leidt tot een beter vestigingsklimaat. U leert elkaar beter kennen en gaat echt met elkaar samenwerken: u weet elkaar sneller te vinden. Bovendien kunt u gebruik maken diverse schaalvoordelen bij het gezamenlijk inkopen van veiligheidsmaatregelen.

Geïnteresseerd? Onder de afbeelding leest u hoe u aan het keurmerk komt.

Infographic: 7 voordelen van het keurmerk veilig ondernemen op uw bedrijventerrein

Zo komt u aan het KVO-B

Het KIWA (een onafhankelijke organisatie voor certificatie) verzorgt de audits van de certificaten en geeft het keurmerk uit. De eerste eis die zij stellen is: er moet een samenwerkingsverband actief zijn op het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld een ondernemersvereniging. Vervolgens start u een werkgroep op waarin de gemeente, politie en brandweer ook deelnemen. Dan kunt aan de slag om het keurmerk te verkrijgen.

De stappen die u doorloopt

U bent geïnteresseerd in een keurmerk? Maar hoe gaat de aanvraag ongeveer in zijn werk? We geven een globale beschrijving. U begint met het vormgeven van de samenwerking, waarbij u vastlegt welke partijen betrokken zijn en op welke wijze u gaat samenwerken. Vervolgens doet u een veiligheidsanalyse, welke als nulmeting dient.

Hiermee worden de aanwezige problemen in kaart gebracht. Nadat u op basis hiervan een plan van aanpak heeft opgesteld, kunt u een onafhankelijke toetsing aanvragen. Na het behalen van het keurmerk ontvangt u het certificaat ‘Basis Samenwerken’.

Gefeliciteerd! U heeft het keurmerk bemachtigd. Nu is het zaak het te behouden.

Zo behoudt u het KVO-B

Het keurmerk in handen krijgen is stap één. Het in de loop der jaren behouden, is stap twee. Daarom volgt er een nieuwe veiligheidsanalyse (de 1-meting), om de effecten van eerder genomen maatregelen te meten. Vervolgens stelt u het plan van aanpak bij en volgt er een hercertificering. Na drie jaar ontvangt u het certificaat ‘Continu Samenwerken’.

Alert ondersteunt u in uw aanvraag

We kunnen ons heel goed voorstellen dat het voor u een ingewikkeld proces lijkt. Daarom kunt u Alert inschakelen als extra adviseur om u in dit proces te ondersteunen.

Alert heeft jarenlange ervaring in het deelnemen in samenwerkingsverbanden. Onze aanpak is altijd praktisch en tot he point. Certificeren voor een certificaat is voor ons geen doel op zich: een veiliger, schoner en onbeschadigd bedrijventerrein wel. Het plan van aanpak dat we opstellen is cruciaal en de betrokkenheid van ondernemers van groot belang.

Onafhankelijke adviseur 

Alert is vaak als adviseur in het samenwerkingsverband betrokken en is een onafhankelijke partij in dit proces. Wij adviseren het bestuur van de samenwerking vanuit onze ervaring op diverse gebieden. Van het opstellen van het plan en het creëren van de maatregelen-matrix, tot aan het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen.

Geïnteresseerd in onze veiligheidsoplossingen of heeft u een uitdagend vraagstuk waar u advies op wilt?