Omvangrijke goederenstromen en waardevolle ladingen maken havenbedrijven en terminals aantrekkelijke doelwitten voor criminele activiteiten en terroristische dreigingen. Om deze dreigingen aan te pakken, worden havenbedrijven geconfronteerd met strenge nationale en internationale wetten en voorschriften die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van de goederen, het personeel en de infrastructuur.

Bezoek experience room

Haven

De Internationale Ship and Port Security code, ofwel ISPS-code, is hier een goed voorbeeld. De ISPS-code is een internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. De code heeft als doel de beveiliging rond havens en schepen zo compleet mogelijk te borgen. Het Port Facility Security Plan (PFSP) dient als startpunt van de beveiliging van uw havenbedrijf of terminal.

De Port Facility Security Officer (PFSO) is vanuit de organisatie belast met het toezicht op het naleven van de gestelde veiligheidsmaatregelen. De opgeleide PFSO regelt het opstellen van de veiligheidsrisico’s en beheert het havenbeveiligingsplan. Voorkomende vraagstukken van een Port Facility Security Officer zijn:

  • Wie kan mij als PFSO ondersteunen bij het opstellen van een PFSP en dit plan periodiek auditen?
  • Hoe blijf ik als PFSO op de hoogte? Wie kan mij en mijn collega’s bijscholen?
  • Wie vervangt mij als de PFSO tijdens de vakanties of bij (langdurige) ziekte? Hoe kan er snel worden opgeschaald, indien nodig

De beveiligingsoplossingen van Alert

Alert heeft veel expertise op het gebied van havenbeveiliging. Het is één van de specialismes van Alert. Wij bieden de volgende havenbeveiligingsdiensten:

  • Inzetten van ISPS gecertificeerde havenbeveiligers
  • Vervanging/inzet van een Port Facility Security Officer
  • Het maken en periodiek auditen van uw Port Facility Security Plan
  • Uitvoeren en begeleiden van ISPS oefeningen
  • Opleiden en trainen van uw medewerkers

Referenties binnen het marktsegment haven

Als vooraanstaand bedrijf in de sector specialiseert Alert zich in het waarborgen van de veiligheid van havens en terminals volgens de ISPS-code. Dankzij onze bewezen expertise hebben we gedurende vele jaren met succes diverse bedrijven in de havens van Rotterdam en Dordrecht beveiligd op deze wijze.

Veiligheid in en om de haven: boek een experience room

Ontdek onze beveiligingsoplossingen die voldoen aan de strengste eisen van de ISPS-wetten, specifiek ontwikkeld voor havens en terminals. Ervaar onze diepgaande expertise tijdens een bezoek aan onze experience room in Sliedrecht, waar we live operationele systemen demonstreren in plaats van conventionele demo’s. Voor verdere details en een consult staan we klaar om uw vragen te beantwoorden.

Slim verbinden, áltijd alert

Ge√Įnteresseerd in onze veiligheidsoplossingen of heeft u een uitdagend vraagstuk waar u advies op wilt?