Als gebouwbeheerder meer inzicht en overzicht krijgen van uw branddetectiesystemen? Maak kennis met Alert en ons integrale platform voor uw brandmanagement.

Boek experience room

Als gebouwbeheerder of facilitair manager zorgt u ervoor dat de veiligheid, gezondheid en het onderhoud binnen uw gebouw op het juiste niveau blijft. Veiligheid en brandbeveiliging zijn hierin belangrijke aandachtsgebieden die grote deskundigheid vereisen. Bij brandmeldingen is het essentieel dat u snel over een juiste informatievoorziening beschikt voor een tijdige opvolging. Belangrijk, maar door de veelvoud aan aanwezige beveiligings- en detectiesystemen niet altijd eenvoudig. 

Heeft u een aantal locaties onder uw beheer met veel branddetectiesystemen en/of sprinklerinstallaties? Ontbreekt het overzicht vooralsnog van de vele branddetectiesystemen binnen uw organisatie? 
U staat er niet alleen voor, binnen Alert helpen we u graag verder om samen een veilige en comfortabele werk- en leefomgeving te creëren. 

Eén centraal managementsysteem voor al uw brandveiligheid

<p>Met behulp van ons merkonafhankelijke brandmanagementsysteem (BMS) integreren wij vrijwel alle bekende brandveiligheidssystemen samen binnen één managementsysteem. Locaties die voorzien van veiligheidssystemen, afkomstig van verschillende leveranciers, vormen door het grote aantal beschikbare koppelingen en systemen binnen ons sturingssysteem veelal geen belemmering. Na integratie bedient en beheert u al uw brandveiligheidssystemen op een uniforme wijze, gevisualiseerd binnen één bedien- en beheeromgeving.

Voordelen en resultaten voor uw brandveiligheid

De veiligheid en flexibiliteit binnen uw gebouwen en locaties nemen toe:

  • door een lagere responstijd in het geval van een calamiteit;
  • door een beter overzicht en inzicht in de status van al uw brandbeveiligingssystemen;
  • doordat u bij uitbreiding en/of vervanging van uw brandmeldinstallaties een ander fabricaat kan selecteren, waarmee u organisatie volledige keuzevrijheid heeft;
  • de onderliggende software kan onbeperkt uitgebreid worden met extra koppelingen en features.

Meer weten of zien over ons platform voor brandmanagement?

Neem contact met ons op, wij vertellen en demonstreren u graag meer over onze visie en werkwijze op het gebied van integrale brandveiligheid. Samen maken wij uw gebouw en omgeving veilig en comfortabel. Wij ontmoeten u graag in onze experience room, of bij u op locatie!

Geïnteresseerd in onze veiligheidsoplossingen of heeft u een uitdagend vraagstuk waar u advies op wilt?