Als gebouwbeheerder meer inzicht en overzicht krijgen van uw branddetectiesystemen? Maak kennis met Alert en ons integrale platform voor uw brandmanagement.

Boek experience room

Iedereen die verantwoordelijk is voor een veilig en gezond gebouw heeft een belangrijke zorgplicht te vervullen: de brandveiligheid. Zodra zich een brandmelding voordoet op één van uw locaties, dan wenst u als veiligheidsfunctionaris zo snel mogelijk over de juiste informatie te beschikken. Voor de eigen organisatie en bedrijfshulpverlening wordt dit veelal geborgd via het eigen brandmanagementsysteem.

Nut en noodzaak van brandmeldpanelen

Zeker zo belangrijk als het eigen brandmanagementsysteem, en vaak vereist, is dat de brandweer ook tijdig beschikt over de juiste informatie bij calamiteiten en brandgevaar. Is uw gebouw of zijn uw gebouwen voorzien van een brandmeldinstallatie met een directe doormelding naar de brandweer? Dan bent u mogelijk al bekend met het zogeheten brandweerpaneel (hierna: brandmeldpaneel).

Met behulp van het brandmeldpaneel is alle informatie direct inzichtelijk zodat de brandweer effectief en snel kan handelen met een aanvalsplan. Belangrijk en vereist is dat het paneel overzichtelijk en actueel is conform alle wensen en eisen vanuit de NEN-normering en van de brandweer.

Digitaal brandmeldpaneel versus conventioneel brandmeldpaneel

Een digitaal brandmeldpaneel en conventioneel brandmeldpaneel bieden in de basis dezelfde oplossing. Het grote voordeel van een digitaal brandmeldpaneel is de onderliggende technologie. Bij een digitaal brandmeldpaneel is er sprake van een ‘ingebed’ ofwel geïntegreerd systeem waaraan extra weergaves en functionaliteiten toegevoegd kunnen worden. Hiermee kunt u het eigen brandmanagementsysteem versterken met inzet van nevenpanelen, zonder dat dit een conflicterende uitwerking heeft op het brandmeldpaneel voor de brandweer.

Zijn er onlangs verbouwingen, uitbreidingen of interne verschuivingen geweest binnen uw pand of detectiesystemen? Via een digitaal brandmeldpaneel zijn deze wijzigingen sneller, goedkoper en eenvoudiger door te voeren met een kleine aanpassing in de lay-out.

Een extra visitekaartje

Een ander voordeel van een digitaal brandmeldpaneel is de duo-functionaliteit van het scherm. Dit betekent dat, zolang er geen brandmeldingen zijn, u op het scherm mag tonen wat u wilt en dus ingezet kan worden als visitekaartje in bijvoorbeeld uw ontvangsthal.

Meer weten over de in- en outs van het digitaal brandmeldpaneel?

Mogelijk herkent u zich in bovenstaande of wenst u al langer dat alle aanwezige veiligheidssystemen uitgebreid of geïntegreerd worden in één omgeving voor meer inzicht en overzicht voor uw brandmanagement en beheerderstaken. In dat geval helpen wij u graag verder op weg! Mogelijk dat de introductie van een digitaal brandmeldpaneel met eventuele nevenpanelen een eerste belangrijke stap vormt voor uw oplossing. Vraag vrijblijvend onze smart scan aan. Wij vertellen u waar de verbeterpunten zitten en wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

Bezoek onze experience room

Benieuwd hoe het zit met de beveiliging van uw bedrijfspand en omgeving? Bezoek onze experience room en ervaar hoe we nog slimmer uw pand kunnen beveiligen en verduurzamen tegelijkertijd. Wij vertellen u waar de zwakke punten zitten en wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

Ge√Įnteresseerd in onze veiligheidsoplossingen of heeft u een uitdagend vraagstuk waar u advies op wilt?