Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe de Alert Group omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Van wie verwerkt de Alert Group persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Deze privacyverklaring kunt u aan hen geven zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van criminaliteitspreventie. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Alle onderdelen van de Alert Group verwerken persoonsgegevens. De Alert Group bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Alert Security B.V.
 • Alert Security II B.V.
 • Alert Security III B.V.
 • Alert Security IV B.V.
 • Alert Facility B.V.
 • Alert Recherche B.V.
 • Alert Security Holding B.V.
 • Viewcontrol B.V.
 • Viewcontrol Holding B.V.

Wilt u weten welk onderdeel van de Alert Group verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Waarvoor verwerkt de Alert Group persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van beveiligingsdiensten, gebouwbeheer en aanverwante dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.  Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij leggen ook opnamen vast van telefoongesprekken. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding, kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren om wettelijke verplichtingen na te komen of vanwege archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische of fiscale procedures of voor historische of statistische doeleinden worden gebruikt. 

Verwerkt de Alert Group ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De Alert Group verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat de Alert Group met mijn persoonsgegevens om?

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen de Alert Group kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en worden gescreend door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Alert Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat houdt de Alert Group bij op haar website?

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres (DSL verbinding) van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en het optimaliseren van de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Linkedin en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser en wijzigen via de cookie-instellingen:

Cookie instellingen aanpassen

Welke privacy heb ik als ik solliciteer bij de Alert Group?

U kunt via deze website solliciteren op vacatures van de Alert Group. Als sollicitant heeft u recht op:
 
 • Een eerlijke kans op aanstelling
 • Informatie
 • Privacy en een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
 • Een doelmatige sollicitatieprocedure 

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Alert Group van mij verwerkt?

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via ons contactformulier.

Wat doet de Alert Group ter bescherming van mijn persoonsgegevens?

De Alert Group neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft de Alert Group twee medewerkers aangesteld als functionarissen gegevensbescherming. Zij zetten zich o.a. in voor het creëren van privacybewustzijn binnen de organisatie, zien toe op de naleving van de privacywetgeving waaronder het melden van datalekken, en zijn actief betrokken bij de bepaling van de wijze waarop omgegaan wordt met privacygevoelige gegevens. Met meldingen, vragen en/of opmerkingen hieromtrent zijn zij via ons contactformulier te benaderen.

Kan de Alert Group deze privacyverklaring aanpassen?

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Download verklaring