Recherche

Interne criminaliteit en bedrijfsfraude kost het bedrijfsleven naar schatting een half tot drie miljard euro op jaarbasis. En wist u dat veertig procent van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door eigen personeel?

Onze recherchediensten:

Wat is interne criminaliteit?

Bij interne criminaliteit gaat het altijd om strafbare en voor het bedrijf schadelijke handelingen. Denk aan diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van gevoelige bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld op de werkvloer. Het zijn zaken die niet alleen veel geld kosten, maar ook emotionele gevolgen hebben. Collega’s vertrouwen elkaar niet meer, de spanning binnen het team is te snijden en het gevoel van veiligheid is opeens verdwenen. Vanzelfsprekend werkt dat door in de prestaties van uw mensen.

Meedenken en vooruitdenken

Verdenkt u een personeelslid van diefstal of fraude, dan is het belangrijk dat u voldoende bewijsmateriaal verzamelt. Zonder concreet bewijs kunt u namelijk weinig beginnen. Onze doortastende rechercheurs helpen u graag met inventieve onderzoeksmethodes en vooruitstrevende technieken. Bovendien denken we altijd actief met u mee over de preventie van dit soort criminele activiteiten. Zo doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u vervelende incidenten zo snel mogelijk achter u kunt laten en uw werknemers weer met een veilig gevoel aan de slag kunnen.

Recherchediensten van Alert

Bedrijfsdiefstal

Belangrijke documenten zijn plots onvindbaar, er verdwijnt geld uit de kassa of er ontbreken producten uit uw zaak. Diefstal komt in veel bedrijven voor en het gevaar komt lang niet altijd van buitenaf. Sterker nog: in veel gevallen gaat het om diefstal door personeel.

Diefstal door eigen personeel kan variëren van een voorraad pennen tot hele pallets met producten. Ook het onterecht geven van korting of andere extra's kan diefstal zijn. In de meeste gevallen geldt dat het vervelende gevolgen heeft voor uw bedrijf, zowel financieel als emotioneel. Het gevoel van veiligheid neemt af, de spanning neemt toe en collega’s vertrouwen elkaar niet meer. Reden temeer om de dief of dieven zo snel mogelijk te ontmaskeren.

Onderzoek naar bedrijfsdiefstal uitbesteden

Toch is het niet verstandig om zelf op onderzoek uit te gaan. Bijvoorbeeld omdat zo’n onderzoek negatieve gevolgen kan hebben voor de vertrouwensband met uw medewerkers. Bovendien loopt u het risico om privacywetgeving te overtreden. Het is daarom raadzaam om de opsporing van bedrijfsdiefstal uit te besteden.

Vermoed u diefstal door uw eigen personeel? Onze ervaren rechercheurs verzamelen bewijs. Vanzelfsprekend doen zij dit binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving. Hun bevindingen bundelen zij in een gedegen onderzoekdossier, wat voor u het uitgangspunt vormt om juridische stappen te ondernemen.

Bedrijfsfraude

Vermoedt u dat er gesjoemeld wordt met cijfers? Zijn de declaraties schrikbarend hoog? Met andere woorden: wordt de werkelijkheid anders gepresenteerd dan deze daadwerkelijk is? Dan kunt u zomaar te maken hebben met bedrijfsfraude.

Of het nu gaat om een productiehal van een multinational, of het directiekantoor van een kleine organisatie: bedrijfsfraude kan overal voorkomen. Ook op uw werkvloer. Door de juiste onderzoeksmethode in de juiste situatie in te zetten kunnen we bedrijfsfraude in vrijwel alle gevallen opsporen én aantonen. En vanzelfsprekend gaan we verder dan het oplossen van concrete zaken. Wij denken graag met u mee én vooruit, zodat we bedrijfsfraude in de toekomst kunnen voorkomen.

Buitendienstcontrole

Uw buitendienstmedewerkers spelen een belangrijke rol op het gebied van klantcontact, relatieonderhoud en sales. Maar heeft u wel genoeg inzicht in hun prestaties? Doen uw mensen waarvoor ze zijn aangenomen en gaan ze wel effectief en rechtmatig om met tijd en vervoersmiddelen?

  • Klagen uw klanten over niet geleverde goederen of niet gemaakte afspraken?
  • Verdwijnen goederen regelmatig?
  • Is uw werknemer slecht bereikbaar tijdens buitendiensturen?
  • Wijken de gereden kilometers af van de genormeerde route?

Als u bovenstaande vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, kan het goed zijn dat uw buitendienstmedewerkers hun vrijheid misbruiken. In dat geval is het tijd om in actie te komen. Met een buitendienstcontrole brengen wij het handelen van uw medewerkers in kaart. Daarbij maken we gebruik van inventieve onderzoeksmethoden en vooruitstrevende technieken, uiteraard altijd binnen de kaders van het wettelijk speelveld. In een uitgebreid maar helder dossier rapporteren wij onze bevindingen. Hiermee kunt u eventueel juridische stappen ondernemen.

Concurrentiebeding

Het laatste wat u wilt is dat uw ideeën, producten of bedrijfsgevoelige informatie in de handen van uw concurrent terecht komen. Om dat te voorkomen heeft u een concurrentiebeding laten opnemen in het arbeidscontract. Maar hoe weet u of uw (ex-)werknemers zich hieraan houden?

Schending van concurrentiebeding aantonen

Vermoedt u dat één van uw (voormalig) werknemers het concurrentiebeding schendt? Logisch dat u stappen wilt ondernemen. Maar voordat u een juridische procedure start, zult u voldoende bewijs moeten hebben. En dat blijkt in de praktijk eenvoudiger gezegd dan gedaan. Met een team van ervaren rechercheurs ondersteunen we u hier graag bij. Wij gaan discreet en deskundig te werk en leggen onze bevindingen vast in een gedetailleerd onderzoeksdossier, waarmee u de rechter kunt aantonen dat het concurrentiebeding is geschonden.

Integriteitstraining

Serieus omgaan met integriteit, voorkomt criminaliteit. Een integriteitstraining helpt u om dit onderwerp binnen uw organisatie handen en voeten te geven.

In onze trainingen staan uw medewerkers en hun gedachten en vragen centraal. Zij krijgen de ruimte om met u en elkaar in gesprek te gaan over wat integriteit voor ze betekent, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. We dagen ze uit om elkaars opvattingen te onderzoeken en actief na te denken over hun rol in uw organisatie.

Het op maat gemaakte programma biedt de mogelijkheid om iedere medewerker bewust te maken van wat uw bedrijf verstaat onder integriteit, waar de persoonlijke verantwoordelijkheden liggen en hoe uw mensen zelf kunnen bijdragen aan een integere organisatie.

Pre-employment screening

Het succes van uw onderneming valt of staat met goed en betrouwbaar personeel. Logisch dus, dat u de juiste mensen op de juiste plek wilt hebben. Wij ondersteunen u daarbij met een pre-employment onderzoek.

Het screenen van sollicitanten

Voordat u een kandidaat een contract aanbiedt, is het belangrijk om zeker te weten dat de informatie van de sollicitant juist is. Eenvoudiger gezegd dan gedaan, want uit de praktijk blijkt dat een groot deel van de sollicitanten de werkelijkheid mooier schetst dan deze in feite is.

Natuurlijk wilt u tijdens de sollicitatieprocedure weten wat voor vlees u in de kuip heeft, maar u wilt een goede verstandhouding niet op voorhand verstoren door kritische vragen te stellen. Laat het screenen van personeel daarom aan ons over. Met een kritische en doortastende houding brengen wij de achtergrond van de kandidaat in kaart en controleren wij certificaten en werkervaring.

Het screenen van huidige personeelsleden

Naast sollicitanten kunnen onze deskundige rechercheurs ook uw huidige personeelsleden screenen, ook wel in-employment screening genoemd. Door de screening uit te laten voeren door onze professionals voorkomt u een mogelijke vertrouwensbreuk.

Toedrachtonderzoek

Hoe heeft een brand, ongeval of inbraak kunnen plaatsvinden? Wat gebeurde er precies? Wie waren daarbij betrokken? En, niet geheel onbelangrijk, wie is aansprakelijk voor de schade?

Aansprakelijkheid vaststellen

De antwoorden op de vragen hierboven hebben namelijk directe gevolgen voor aansprakelijkheid en schadeclaims. Met een toedrachtonderzoek brengen wij zo nauwkeurig mogelijk in kaart wat er gebeurd is.

Wij richten ons daarbij niet alleen op het oplossen van uw concrete zaak, maar denken actief met u mee én vooruit, zodat we criminaliteit en calamiteiten in de toekomst kunnen voorkomen.

Verzuimfraude

Of het nu gaat om een terugkerend griepje of een langdurige periode van ziekte, er lijkt in eerste instantie overmacht in het spel te zijn. Maar helaas komt het steeds vaker voor dat medewerkers zich onterecht ziekmelden.

De gevolgen van verzuimfraude

Uw medewerkers realiseren zich vaak niet hoeveel last u als werkgever, ondervindt aan onterecht ziekteverzuim. Te weinig capaciteit op de werkvloer, het doorbetalen van salaris, kostbare re-integratieprojecten en planningen die in het niets lopen: veel bedrijven ervaren op dagelijkse basis de negatieve consequenties van ziekteverzuim.

Onderzoek naar verzuimfraude uitbesteden

Vermoed u onterecht ziekteverzuim? Bijvoorbeeld door tegenstrijdige berichten die u hoort van uw personeel? Of doordat de medewerker in kwestie contact met u uit de weg gaat en afspraken met de bedrijfsarts niet nakomt? Onze deskundige rechercheurs hebben jarenlange ervaring met ziekteverzuim onderzoek. Onze bevindingen leggen wij vast in een heldere rapportage, die de basis vormt van eventuele juridische stappen die u onderneemt. Daarnaast denken wij actief met u mee en vooruit, zodat we samen met u verzuimfraude zo veel mogelijk voorkomen. Uw voordelen