Het nieuwe jaar: proactief doorpakken

Nieuw jaar, nieuwe ambities. Die delen we natuurlijk graag met je, maar we kijken ook met plezier en tevredenheid terug op 2019.

Terugblik op 2019, waarin we investeerden in:

Een veilige werkomgeving

Waar we in 2018 vooral investeerden op een fysiek veilige werkomgeving, door bijvoorbeeld de alarmcentrale onder te brengen in een zwaarbeveiligd datacenter, zijn de investeringen in 2019 op het gebied van veiligheid doorgezet. En wel met een AED-cursus voor ons overhead personeel. Met het geven van deze trainingen aan onze surveillanten, centralisten en overhead, hopen we organisatiebreed nog alerter te zijn op uw én onze eigen omgeving.

Verbeterde aansturing surveillance met koppeling SequriX

Halverwege 2019 is de koppeling tussen het SequriX platform en ons ERP-systeem gerealiseerd. Op deze wijze werken onze surveillance-eenheden, alarmcentrale en backoffice via hetzelfde platform. Deze software stelt onze centralisten in staat 24/7 te zien waar onze beveiligers zich bevinden, waarop beslissingen beter gebaseerd kunnen worden. Met deze wisselwerking gaan we optimaal informatiegestuurd te werk. Ook stelt het ons intern in staat objectgegevens op één centrale plek te wijzigen waar nodig. Dit betekent zowel een efficiencyslag voor onze operationele als administratieve werkzaamheden.

PSIM-toepassingen Alert One

Afgelopen jaar zijn we flink opgeschoten als het gaat om de optimalisatie van diverse audits en projecten, met betrekking tot de beveiligings- en beheeroplossingen die we aanbieden via Physical Security Information Management (PSIM)-toepassingen. Met andere woorden: Alert One is geïntroduceerd én uitgerold. Het initiëren, definiëren, ontwerpen en voorbereiden van projecten binnen én buiten de deur is voor sommigen binnen Alert vaste prik geworden. Mede dankzij het uitrollen van een meer projectmatige werkwijze in combinatie met het aantrekken en laten bijscholen en doorstromen van collega’s, zijn er goede stappen gezet om tot een sterke IT- en systeemgedreven bedrijfsvoering te komen.

Dit allemaal met één belangrijk streven in het achterhoofd: één platform creëren waarin onze diverse diensten op het gebied van uw beveiliging, veiligheid, beheer en conform gemonitord kunnen worden. De resultaten mogen er zijn, voorbeelden hiervan:

  • Europese EN 50518 behaald. Deze herziene norm beperkt zich niet alleen tot alarmmeldingen van inbraak- en overvalalarmsystemen, maar ook signalen afkomstig van een variatie aan veiligheid- en beveiligingssystemen zoals: branddetectie- en brandmeldinstallaties, inbraak- en overvalalarmsystemen, sociale alarmeringssystemen, toegangscontrole systemen, camerabewakingssystemen en combinaties van dergelijke systemen. Dit biedt ons extra mogelijkheden om de diensten van Alert One verder uit te bouwen naar beveiliging én gebouwbeheer.

Onze nieuwe benadering rondom collectieve beveiliging

  • Het door-investeren voor ‘de nieuwe benadering’ rondom collectieve beveiliging werpt haar vruchten af. Hierbij wordt de inzet van mobiele surveillance versterkt met de laatste technieken rondom cameratoezicht, toegangscontrole en nummerplaatherkenning, die een meer leidende en aansturende rol zullen innemen. Op deze wijze hopen wij met Alert One een optimaal informatiegestuurde werkwijze te realiseren tussen onze operators op de alarm- en servicecentrale en onze surveillance-eenheden ter plaatse.
  • Onze eerste Avutec Gatekeeper, met ingebouwde ANPR (nummerplaatherkenning) en realtime koppelingen met het VBV-register en RDW in gebruik genomen. Op deze wijze wordt onze totaalaanpak rondom collectieve beveiliging verder versterkt, waarbij we proactief kunnen acteren en waar nodig rapporteren in het geval van ongewenst bezoek.
  • Cloud video surveillance; in 2019 zijn we officieel reseller van Eagle Eye Networks. Inmiddels verlenen wij al video- en clouddiensten bij diverse eindgebruikers voor zowel losse objecten als strategische punten binnen collectief beveiligde gebieden.

Met andere woorden: tijd om door te pakken in 2020. En wel zo:

Alert One (PSIM-platform) verder uitrollen en compatibel maken met:

Agent Vi – voor inzet video content analyse (VCA)

  • Via Agent Vi trainingen heeft ons voltallige IT-team het afgelopen jaar kennis gemaakt met VCA-software, waarbij detectiealgoritmes via een eenvoudig gebruikersplatform de effectiviteit van cameratoezicht verhogen. Zo kunnen onze centralisten bij gebruik van deze content-analyse nóg beter situaties beoordelen en zo nodig tijdig ondersteuning aansturen.

Brivo - toegangscontrolesystemen

  • Het door ontwikkelen en implementeren van toepassingen op het gebied van online toegangscontrole. In samenwerking met Brivo en haar expertise op het gebied van toegangscontrole willen wij ons PSIM-platform Alert One voorzien en compatibel maken met diverse toegangssystemen (zoals intercoms, slagbomen, roldeuren, schuifpoorten etc.). Zo kunnen medewerkers en leveranciers specifiek toegang verkrijgen tot één of meerdere toegestane ruimtes.

Genetec – integraal beveiligingsplatform

  • Naast eigen toepassingen ontsloten via Alert One, willen we onze scope tevens verbreden door gebruik van het beveiligingsplatform Genetec. Intern zal ons voltallige IT-team opnieuw een cursus volgen over de IP-toepassingen op het gebied van videobewaking, toegangscontrole en nummerplaatherkenning (ANPR).

Milestone– videomanagementsoftware

  • Milestone toepassingen op het gebied van Hikvision camera’s/DVR-recorders voor CCTV-camera’s (waaronder Hikvision) compatibel maken met Alert One. Ons IT-team is opgeschaald en ingepland voor het cursusprogramma, wat vervolgens in 2020 verder intern uiteengezet kan worden. 

Alert One – sluitbegeleiding via cameratoezicht

  • Met de sluitbegeleiding van de Alert Alarmcentrale is (extra) veiligheid gegarandeerd. Op het moment dat de laatstemedewerker het pand verlaat en sluit, belt hij of zij naar de Alarmcentrale om zeker te weten dat het veilig is. De centralist controleert de omgeving namelijk op bijzonderheden en koppelt dit aan de medewerker terug.

Alert Connect – Onze 24/7 bereikbaarheidsservice

Na onze gedane investering in een apart softwarepakket, speciaal ingericht voor onze bereikbaarheidsservice Alert Connect,  zijn we nog beter in staat onze  servicediensten aan te bieden. Alert Connect snel en doeltreffend en snel te werk te gaan. Met behulp van de software zijn we in staan te fungeren als verlengstuk van uw organisatie en inkomende telefoongesprekken namens u af te handelen.

Kortom: ook in 2020 mag u weer van alles van Alert verwachten. Met al die ontwikkelingen wilt u natuurlijk geen moment missen, dus volg ons op LinkedIn en op Facebook!