Het nieuwe jaar: een terugblik en vooruitblik van Alert

Het nieuwe jaar: blijven investeren in mens en techniek om mee te bewegen met de veranderende klantbehoeften. Duurzamer, wendbaarder, veiliger, marktgerichter en innovatiever zijn vormen de sleutelwoorden voor onze dienstverlening in 2022.

Een veilige werkomgeving

Afgelopen jaar is het vernieuwen van de alarmcentrale Sliedrecht afgerond. Niet alleen mooi maar ook nuttig in het kader van risicospreiding en continuïteit van onze alarmcentrale- en videotoezichtdiensten. Op deze wijze kunnen onze operators verdeeld worden over de locaties Sliedrecht en Alblasserdam. Dat vormt een sterkere vuist tegen calamiteiten en het nog altijd rondgaande corona-virus. Wij zijn erg trots op het resultaat.

Uitgebreide certificering behaald

Alert behaalt opnieuw de EN 50518-certificering. Deze Europese normering is in het afgelopen jaar niet alleen behaald als zijnde een particuliere alarmcentrale (PAC) maar nu ook voor onze Videotoezichtcentrales (VTC). De norm beschrijft onder meer aan welke eisen particuliere alarmcentrale moet voldoen om operationeel te functioneren. Deze erkenning zegt iets over onze manier van werken, storage, administreren, uitkijken én beoordelen van onder meer camerabeelden. 

Met oog op de toekomst verwachten wij dat particuliere alarmcentrales steeds meer diensten zullen gaan verlenen op het gebied van videomonitoring. Zo voeren we bij Alert Alarmcentrale al virtuele surveillancerondes uit en kunnen we dankzij de gekoppelde ANPR-camera’s gestolen en/of verdachte voertuigen detecteren. 

Overname beveiligingsbedrijf, nog sterkere vertegenwoordiging in Rotterdam e.o.

Begin 2021 heeft Alert de mobiele surveillance werkzaamheden van een beveiligingsbedrijf in Rotterdam overgenomen, waardoor we sterker zijn vertegenwoordigd in de regio Rotterdam-Rijnmond. De overgenomen werkzaamheden, waaronder alarmopvolgingen, diverse openingsrondes, brand/sluitrondes en preventieve controlerondes, zijn al snel eigen gemaakt door de Alert surveillance en planning. We zijn dan ook erg blij met deze nieuwe verkregen opdrachtgevers.

Meer collectieve beveiliging

Onze mobiele surveillance functioneert als een verlengstuk van onze alarm- en servicecentrales en wordt veel ingezet in collectieve beveiligingsprojecten. Het heeft een preventieve werking, waardoor schade en overlast in wijken en op bedrijventerreinen wordt voorkomen Wij dragen met onze mensen dan ook graag bij aan een ‘schoon, heel en veilig' bedrijvenpark. Uitbreiding van het concept met ANPR-camera’s en overzicht camera’s heeft zich inmiddels in praktijk bewezen. We zijn dan ook erg te spreken over drie te starten collectieve beveiligingsprojecten op industrieterreinen in 2022.

Brandpreventie – beheer BMI op locatie

Voor diverse opdrachtgevers zijn we in 2021 van start gegaan met het maandelijkse beheer van hun brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie(s). Om die reden zijn er in het afgelopen jaar binnen Alert diverse medewerkers bijgeschoold en opgeleid tot beheerder BMI/OAI. Met deze certificering zijn onze mensen bevoegd om een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zelfstandig te kunnen beheren. En dit beheer is van belang, óók voor het aansturen van bijvoorbeeld hulpdiensten als de brandweer bij automatische brandmeldingen. Onze propositie is er één van gemak; wij verlenen deze diensten ook (en bij voorkeur) buiten kantooruren, voor een minimale impact voor uw eigen organisatie. Hiermee blijft het logboek en beheer van brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie(s) van uw organisaties, school, museum of andere instelling gewaarborgd.  

Alert op z’n elektrisch

Vanuit diverse collectieve beveiligingsprojecten zijn in 2021 verzoeken binnengekomen om de optie elektrische surveillanceauto te verkennen. Dit resulteerde in een leuke uitzoekklus om geschikte voertuigen te vinden met een passend actieradius wat aansluit op onze mobiele surveillance dienstverlening. Maar het is gelukt, we hopen in april 2022 ons wagenpark al te kunnen voorzien van een eerste elektrisch surveillanceauto. Niet alleen duurzamer, maar ook geruislozer voor tijdens de nachtelijke controlerondes in onder andere diverse woonwijken.

New business, new team!

Door de veranderende klantbehoeften is besloten binnen Alert tot het oprichten van een speciale afdeling Systeem Integratie (SI). Door deze eigen afdeling, met een eigen focus willen wij efficiënt en effectief te werk gaat op het gebied van systeemintegratie voor al onze Alert One toepassingen. Dit type dienstverlening is in het bijzonder geschikt en van meerwaarde voor gebouw- en terreinbeheer op afstand, in samenwerking met onze mobiele surveillance en telefoonservice.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal (MKB idee) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Brandpreventie: van alarmverificatie tot beheer

Alarmverificatie

Binnen de verdere uitrol van Alert One maakt focus op brandpreventie onderdeel uit van onze ambities in 2022. Zo wordt er gewerkt een uniforme inrichting waarbij brandmeldingen conform het zogenoemde VEBON-protocol kunnen doormelden. Dit verificatieprotocol is in het leven geroepen door VEBON/Federatie Veilig Nederland (brancheorganisatie) in samenspraak met de Brandweer Nederland en Verbond van Verzekeraars. Het verificatieprotocol heeft als doel enkel geverifieerde meldingen door te zetten naar de brandweer. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van meldingen en daarmee de kwaliteit van de brandweerzorg. 

Beheer op locatie

Bij automatische brandmeldingen vanuit uw pand is het onder andere van belang dat de brandmeldinstallatie voldoet aan het benodigde beheer en onderhoud (NEN2654-1), uitgevoerd door de beheerder BMI. Met dit beheer zijn wij u graag van dienst, zoals eerder beschreven.  

Digitaal beheer binnen één dashboard

Organisaties en instellingen die het beheer en onderhoud van aanwezige brandmeldinstallaties liever in eigen beheer nemen, zijn wij graag nog van dienst met de beheerapplicatie van Pilotsafe. Met dit digitale logboek kunnen beheeracties van diverse security-systemen eenvoudig binnen één dashboard geregistreerd en beheert worden. Handig voor de aangewezen beheerder BMI, maar ook beschikbaar voor branddetectiebedrijven en installatie-, onderhoudspartijen van diverse beveiligingsinstallaties en/of gebouwbeheersystemen.