Het belang van camerabewaking voor uw bedrijfspand

- Beveiliging

Vaak is de gedachte dat camerabewaking vooral behulpzaam kan zijn in het geval van inbraak en/of diefstal. Het ophangen van camera’s in en rondom uw bedrijfspand kan echter ook een afschrikkende werking hebben. Zien criminelen dat er camera’s zijn? Dan zullen ze uw bedrijfspand veel sneller overslaan en op zoek gaan naar een ander slachtoffer.

Meer over onze beveilging

Sluit je camerabewaking aan op een alarmcentrale

Wilt u optimaal gebruik maken van uw camera’s? Dan is het ook van belang dat u de camera’s aansluit op een alarmcentrale. Mocht een kwaadwillende dan toch het pand proberen te betreden, dan kan de centralist aan de hand van de camerabeelden de situatie beoordelen. Op die manier kan er snel en efficiënt gehandeld worden en eventuele schade voorkomen worden. Mocht het nodig zijn, dan kan de centralist ook de politie inschakelen om in te grijpen. Deze rukt namelijk niet (meer) bij iedere alarmmelding uit.

Reconstructie of signalement dankzij de beelden

Camerabewaking heeft echter nog veel meer voordelen. Want, mocht het toch zover komen dat criminelen uw pand weten te betreden, kunt u achteraf aan de hand van de beelden achterhalen wat er gebeurd is en misschien zelfs wel wie het gedaan heeft. Een goed signalement valt of staat tenslotte vaak bij (goede) camerabeelden.

Oók voor mkb-bedrijven

Deze vorm van bedrijfsbeveiliging is niet alleen voorbehouden aan grote bedrijven of enorme industrieterreinen, maar kan ook eenvoudig worden ingezet als u een bedrijf in de mkb-sector heeft. Sterker nog, juist voor mkb-bedrijven is het een ideaal middel om ervoor te zorgen dat u en uw (bedrijfs)eigendommen beveiligd zijn. Het is tenslotte een veel goedkopere optie dan het structureel inzetten van beveiligers.

Wat mag er wel en niet

Natuurlijk heeft camerabeveiliging ook een keerzijde. Mag u wel zomaar alles vastleggen en registreren? Schaadt u niet de privacy van uw medewerkers? Of die van toevallige passanten? En hoe lang mogen de beelden vervolgens bewaard worden? Dit zijn vragen die, voordat u begint met het inzetten van camera’s, beantwoord moeten worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hier duidelijke regels over, zoals:

  • Er moet een ‘noodzaak’ zijn om camera’s op te hangen. Met andere woorden: ga eerst na of er geen andere mogelijkheid is.
  • ​Er moet sprake zijn van een ‘gerechtvaardigd belang’, dus bijvoorbeeld het bestrijden van diefstal.
  • ​Voor personeel en bezoekers moet het duidelijk zijn dat er sprake is van cameratoezicht, bijvoorbeeld in de vorm van bordjes.
  • ​​U mag camerabeelden maximaal vier weken bewaren, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval mogen de beelden bewaard worden totdat het betreffende incident is afgehandeld.
  • ​Ga je op langere termijn gebruik maken van cameratoezicht? Dan moet je een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitvoeren, om onder meer de risico’s met betrekking tot privacy te beoordelen. Meer informatie daarover kunt u opvragen bij de AP.

Begeleid Openen/Sluiten van Alert

Alert kan een belangrijke rol hierin spelen: onze centralisten zijn altijd scherp en kunnen gevaarlijke situaties voorkomen. Dankzij Begeleid Openen/Sluiten bijvoorbeeld, waarbij zij de camerabeelden in de gaten houden wanneer u of uw medewerker(s) het bedrijfspand willen openen of afsluiten. Is er sprake van een bedreigende situatie, omdat er mensen rondom het pand hangen? Dan geven zij dit aan, zodat de veiligheid van u en uw eigendommen gewaarborgd blijft. Deze dienst is bijvoorbeeld zeer geschikt voor nachtleveranciers, want onder het toeziend oog van onze centralisten creëren we op die manier een voordelige en veilige manier van werken.

Videosurveillance dankzij camerabewaking

Daarnaast is het mogelijk om videosurveillance van Alert toe te passen. Hierbij maakt de centralist – of beter gezegd: videosurveillant – op afgesproken (of willekeurige) tijdstippen een videoronde over het terrein om te kijken of er geen sprake is van verdachte of dreigende situaties. Op die manier worden onregelmatigheden vaak al waargenomen voordat zo’n situatie al ontstaat. Van alarmeren, naar signaleren!

Live View: meekijken door de politie

Dankzij een samenwerkingsverband tussen de politie en particuliere alarmcentrales, kan Alert u ook Live View aanbieden. De naam verklapt het eigenlijk al: de politie kan live met de alarmcentrale meekijken in het geval van een dreigende situatie, zoals een overal. Zodra de centralist ziet dat er iets aan de hand is, kan hij ervoor kiezen de beelden door te zeten naar de politie, zodat er adequaat ingegrepen kan worden.

Benieuwd wat Alert voor u kan betekenen?

Neem contact op