Videodienstverlening

Camera’s en camerabewaking kunnen op tal van manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld ten behoeve van alarmverificatie, videosurveillance en begeleid openen/sluiten. Alle toepassingen hebben een gezamenlijk doel: het u gemakkelijker maken en de veiligheid vergroten.

Alarmverificatie

In geval van alarm kan Alert binnen enkele ogenblikken virtueel bij u ter plaatse zijn. In geval van alarm start onze centralist de cameraverbinding en overziet snel of er onregelmatigheden zijn. Uw veiligheid wordt zo enorm vergroot, aangezien u voordat u ter plaatse gaat al weet of er onregelmatigheden zijn.

Begeleid Openen/Sluiten

Het openen en sluiten van panden kan grote veiligheidsrisco’s met zich meebrengen. Zeker als iemand dit alleen moet doen. Met begeleid openen/sluiten van Alert kunt u de veiligheid van uw medewerkers enorm vergroten. Tijdens het betreden en verlaten van het pand begeleidt de centralist uw medewerker en houdt de situatie met camera’s in de gaten. Als de centralist een verdachte situatie constateert, gaat de medewerker niet naar binnen/buiten. Mochten er onverhoopt calamiteiten ontstaan, dan kan de centralist direct actie nemen. Bovendien is begeleid openen/sluiten een voordelig alternatief voor fysieke openings- en sluitbegeleiding.

Videosurveillance

Om uw pand te beveiliging kunt u gebruik maken van videosurveillance. Het is een goede aanvulling op de beveiligingsmaatregelen die u al heeft getroffen. Op afgesproken tijdstippen (liefst random gepland) maakt onze centralist een virtuele ronde over uw terrein en/of in uw pand. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Bovendien worden onregelmatigheden vaak al waargenomen voordat het alarm af gaat, en dat is waar het om gaat. Van alarmeren naar signaleren!

Videomonitoring wordt veelvuldig toegepast als verificatiemogelijkheid. Bij een inbraakalarm bijvoorbeeld ontvangt de centralist direct de beelden van de betreffende locatie, zodat hij direct kan beoordelen of er ook daadwerkelijk sprake is van een inbraak. De politie geeft aan dit soort geverifieerde alarmen een zeer hoge prioriteit.

Preventieve video surveillance

Videobewaking wordt preventief gebruikt, als aanvulling op of zelfs ter vervanging van de traditionele beveiligingsbeambte die zijn controleronden loopt. Bovendien hebben zichtbaar aanwezige camera’s een afschrikkende werking. In vrijwel alle gevallen zullen voorbijgangers met verkeerde intenties uw pand voorbijlopen bij het zien van uw bewakingsapparatuur.

Definities gebruikt bij Videodienstverlening

Bewaken - doel van een camera om het aantal, de richting en de bewegingssnelheid van mensen over een groot gebied te kunnen zien, op voorwaarde dat hun aanwezigheid bekend is bij de operator.
Detectie - doel van een camera om de operator in staat te stellen betrouwbaar en gemakkelijk te bepalen of er al dan niet een doelwit, zoals een persoon, aanwezig is.
Observatie - doel van een camera waardoor karakteristieke details van een persoon, zoals onderscheidende kleding, kunnen worden gezien, terwijl de activiteit rondom een incident kan worden bekeken.
Herkenning - doel van een camera om de operator in staat te stellen herkenning van een persoon te verkrijgen.
Identificatie - doel van een camera om identificatie van een persoon zonder redelijke twijfel mogelijk te maken.

Uw voordelen

  • Geavanceerde en geïntegreerde technieken
  • Professionele en zorgvuldig geselecteerde en gescreende beveiligingsprofessionals
  • Advies over preventieve maatregelen
  • 24/7 bereikbaar
  • Duidelijke rapportages
  • Korte communicatielijnen