Wat is het nut van bloktijdbewaking?

- Alarmcentrale

Of u nu werkzaam bent op een kantoor, binnen een school, winkel, showroom of magazijn; de kans is aanwezig dat het betreffende pand voorzien is van een alarmsysteem. Dit alarmsysteem is vaak aangesloten bij één van de particuliere alarmcentrales binnen Nederland. 

Maar hoe zit dat eigenlijk wanneer collega’s na het werk richting huis gaan, wie schakelt het alarmsysteem in? En wat gebeurt er als het alarmsysteem niet ingeschakeld wordt door de laatst aanwezige collega?

Veel alarmsystemen worden niet ingeschakeld

De praktijk leert ons dat veel alarmsystemen na sluitingstijd niet ingeschakeld worden. En best begrijpelijk, want al die wisselende werktijden, verschillende collega’s en veranderingen binnen het personeelsbestand werken vergeten inschakelingen van het alarmsysteem nu eenmaal sneller in de hand. Maar het blijft vervelend dat een alarmsysteem, waar in geïnvesteerd is, uiteindelijk met enige regelmaat niet ingeschakeld wordt. En risicovol, want dit vergroot de kans op inbraak of insluiping. 

Voorkom inbraak of insluiping eenvoudig

Gelukkig werken particuliere alarmcentrales, waaronder die van Alert, met de aanvullende mogelijkheid van bloktijdbewaking. Ook wel bewaakte in/uitschakeltijden, bloktijden of spertijden genoemd. Wordt er niet ingeschakeld op een bepaald tijdstip? Dan ondernemen operators van de alarmcentrale direct actie en worden de sleutelhouders op de waarschuwingslijst ingelicht.

Maar waarom een uitschakelcontrole?

Zoals eerder beschreven registreert bloktijdbewaking zowel de inschakelingen als uitschakelingen van het alarmsysteem binnen de vastgestelde tijdsblokken. Maar waarom acteren op uitschakelcontroles? En voor welke doeleinden wordt een uitschakelcontrole gebruikt?

Te vroeg uitschakelen..

Te vroeg uitschakelen door eigen personeel of bijvoorbeeld de schoonmaakploeg kan indruisen tegen de (veiligheid) policy van uw organisatie. Maar ook het te vroeg uitschakelen van een alarmsysteem door een beveiligingspartij die een openingsronde wilt uitvoeren kan tegen de afgesproken instructies ingaan. Op dat moment kunnen wij de aangewezen personen inlichten van uw eigen organisatie zodat zij eventuele vervolgstappen kunnen ondernemen. Dit versterkt uw veiligheidsbeleid.

Te laat uitschakelen..

Wordt er in de ochtend te laat uitgeschakeld? Ook dan kan u op de hoogte worden gesteld. Denk aan situaties waarbij een winkel te laat geopend wordt doordat het personeel door uiteenlopende redenen niet tijdig op locatie kan zijn. Op die manier kunt u contact opnemen met collega’s om na te gaan of ze in orde en/of al onderweg zijn. In het verlengde hiervan kunt u dus ook benaderd worden door onze operators wanneer een personeelslid te vroeg inschakelt en vertrekt zonder uw medeweten. Op deze manier blijft u extra op de hoogte en kunt u tijdig handelen.

Neem de inbraakgevoeligheid mee in uw besluit

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt onder andere bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de waarde ervan en onder welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn. Bent u werkzaam binnen een omgeving met veel attractieve goederen zoals merkkleding, sieraden, elektronica, gereedschappen of andere bouwapparatuur? Maak dan vandaag nog gebruik van onze bloktijdbewaking. Dit maakt uw  uw inbraaksignaleringssysteem meer sluitend en versterkt de inbraakpreventie.

Interesse in bloktijdbewaking?

Heeft u interesse, vragen of wenst u een prijsopgaaf? Neem dan contact op met onze collega's