Surveillance

U moet er toch niet aan denken dat mensen met verkeerde intenties uw terrein betreden? Of dat er brand ontstaat in uw bedrijfspand? Wij nemen uw zorgen uit handen en staan voor u klaar met een team van professionele beveiligingsbeambten. Samen zijn wij alert op uw omgeving en ondersteunen we u onder meer met het uitvoeren van surveillance en controlerondes, het openen en sluiten van panden en het collectief beveiligen van bedrijventerreinen. 

Vanzelfsprekend komen we direct in actie bij verdachte situaties. De herkenbare aanwezigheid van onze surveillanten werkt vrijwel altijd preventief, zodat onbevoegden eerder geneigd zijn uw bedrijfspand voorbij te gaan.

Met onze mobiele surveillance diensten maakt u gebruik van verschillende beveiligingsoplossingen.  

Controleronde

Door uw gebouw in de avond, nacht of tijdens het weekend te controleren, beperken wij het risico op inbraak, brand, lekkage en storingen. Samen met u stellen we een helder plan op waarin we vastleggen wat de frequentie en gewenste tijden van de surveillance zijn. Ook bepalen we de extra aandachtspunten van uw bedrijfspand.

Openingsronde

Voordat uw werkdag begint en uw mensen aan de slag gaan, openen we uw pand, schakelen we het alarmsysteem uit en controleren we uw werkomgeving op ongewone zaken. Met andere woorden: we zijn er iedere dag als eerste bij. Wel zo prettig, want op die manier is onze surveillant uw centrale aanspreekpunt en voorkomt u dat er veel sleutels en alarmcodes in omloop zijn.

Brand- en sluitronde 

U wilt ’s avonds naar huis gaan met een gerust gevoel en het idee dat uw pand goed en veilig is afgesloten. Onze beveiligingsbeambten dragen daar graag aan bij met een interne en externe brand- en sluitronde. Zo verkleint u de kans op brand en diefstal aanzienlijk. Bij een brand- en sluitronde loopt onze mobiele surveillance uw pand nauwkeurig na en controleert het op ongewone situaties. We letten er daarbij niet alleen op of alle ramen en buitendeuren goed gesloten zijn, maar signaleren ook verdachte zaken die wat minder in het oog springen. Tenslotte schakelen we het inbraakalarmsysteem en sluiten we het pand op de juiste manier af.

Sluitbegeleiding 

De meeste overvallen worden gepleegd tijdens het openen en sluiten van het bedrijfspand. Daarom ondersteunen we uw personeel graag met openings- en sluitbegeleiding. Onze surveillant is met zijn uniform en herkenbare surveillanceauto duidelijk aanwezig en komt bij onveilige situaties direct in actie. Uiteraard gaat hij pas weg als uw medewerkers veilig vertrokken zijn.


Pomphouders/Tankstations vormen één van de groepen die gebruik maken van sluitbegeleiding via fysieke of video surveillance 
 

Laad- en losbegeleiding

Tijdens het laden en lossen van goederen zijn uw medewerkers extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan het afstorten van de dagopbrengst bij de bank, of het vervoer van kostbaarheden. Op die momenten wilt u kunt u bouwen op adequate beveiligingsmedewerkers die bij verdachte situaties meteen in actie komen.

Onze beveiligingsbeambten zijn 24 uur per dag beschikbaar om ze bij te staan. Ook bij vaste laad- en lospunten in de buurt van de grote autosnelwegen worden wij ingehuurd om een 
oogje in het zeil te houden. Een veilig gevoel voor passanten. Daar doen we het voor.

Personeelsbegeleiding

Werkt u in een sector waarbij uw medewerkers regelmatig bij nacht en ontij aan het werk moeten, dan is het prettig om te weten dat er een professionele beveiligingsbeambte voor u klaarstaat.

Afhankelijk van de afspraken die we samen met u maken, wordt er een beambte ingeschakeld, wacht de beambte indien gewenst ter plaatse, of komt hij later op verzoek weer terug.

Uw voordelen van surveillance door Alert op een rij

  • Samenwerken met een proactieve toekomstgerichte partner
  • Geavanceerde technieken

  • Zorgvuldig geselecteerde en gescreende beveiligprofessionals

  • 24/7 bereikbaar

  • Duidelijke rapportages

  • Korte communicatielijnen

Vraag de beveiligingsscan aan