De nut- en noodzaak van een 'Beheerder BMI'

Wat is een 'Beheerder BMI’?

Heeft u een brandmeld- en ontruimingsinstallatie? Dan bent u verplicht een beheerder BMI in te schakelen.  Een "Beheerder brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallatie", kortweg beheerder BMI/OAI, is iemand die bevoegd en verantwoordelijk is om de brandmeld- en ontruimingsinstallatie zelfstandig te beheren. Niet alleen het onderhoud, maar ook de maandelijkse controle en jaarlijks onderhoud worden volgens de richtlijnen van NEN 2654 deel 1 en NEN deel 2 uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is de beheerder BMI verplicht een (digitaal) logboek bij te houden. 

Meer over beheerder BMI

Waarom is een beheerder BMI verplicht?

Een brandmeldinstallatie met achterstallig onderhoud zorgt niet alleen voor een slechte conditie van de installatie, maar zorgt ook voor storingen en ongewenste en/of onechte meldingen. 

Daarnaast is het is natuurlijk niet alleen belangrijk voor u en uw medewerkers om een goed onderhouden brandmeldinstallatie te bezitten om ongewenste en/of onechte meldingen te voorkomen, maar ook voor de overheid en hulpdiensten (brandweer). Het komt namelijk nog altijd veel voor dat de brandweer onnodig moet uitrukken. Dit zorgt niet alleen voor boetes die kunnen oplopen tot €1.500,- voor bedrijven die de melding veroorzaken, maar leidt ook tot onnodige risico’s in het verkeer en extra maatschappelijke kosten.

Wat zijn de taken van een beheerder BMI? 

De taken van een beheerder BMI bestaan uit een maandelijkse, een 4- 8-maandelijkse controle en een jaarlijkse controle.

Maandelijkse controle: 

 • Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en nevenpanelen.
 • Controle van de werking van optische en akoestische indicatoren, zoals LED’s en zoemers.
 • Een test van de doormeldfunctie voor brandmeldingen
 • Verificatie van de ontvangst van de brandmelding bij de Particuliere Alarmcentrale (PAC) of Regionale Alarmcentrale (RAC)
 • Toetsing van de doormeldfunctie voor storingen door het nabootsen van een storing.
 • Verificatie van de ontvangst van de storingsmelding bij de PAC/RAC.
 • Invullen logboek.

4- en 8-maandelijkse controle:

 • Alle controles die u ook bij de maandelijkse controle uitvoert.
 • Visuele controle van de brandmelders.
 • Visuele controle van de bereikbaarheid van de handbrandmelders.
 • Visuele controle van de afstand (minimaal 30 cm) tussen brandmelder en inventarisgoederen.
 • Controle op veranderingen binnen de detectiezone, bijvoorbeeld in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie.
 • Controle of het alarmorganisatieplan up-to-date is.
 • Controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, etc. nog up-to-date zijn.
 • Controle van de meldfunctie van alle meldergroepen.

Jaarlijks onderhoud waarbij de gehele installatie op werking wordt gecontroleerd:

 • Controle van bekabeling. 
 • Contactbeveiliging.
 • Regeling van automatische en handmelders. 
 • Noodvoeding-eenheden. 
 • Bedieningstableaus en alarmgevers worden getest. 

Dit jaarlijkse onderhoud is voorbehouden aan uw installateur.

Wat voor cursus of training heeft een beheerder BMI gevolgd? 

Om bevoegd te zijn om een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zelfstandig te beheren, is het noodzakelijk dat de persoon het diploma ‘Beheerder BMI/O­AI’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft behaald.

Wat kan Alert betekenen voor mijn brandmeld- en ontruimingsinstallatie?

Alert kan u ontzorgen door de generieke beheerder BMI taken van u over te nemen met een minimale impact voor uw eigen organisatie. Zo bent u altijd up to date met de uit te voeren controles en wordt het logboek secuur bijgehouden. Hiermee zijn eventuele verzekeringseisen Mogelijke aandachtpunten en/of gebreken worde direct gerapporteerd en naar wens ook gecommuniceerd met uw installateur. 

U hoeft dus niemand van uw eigen organisatie hiermee te belasten, opleidingen te verzorgen of vervanging te regelen.

Wat zijn de voordelen van mijn BMI-OAI laten beheren door Alert? 

Alert plant, in overleg met u, de maandelijkse keuringen, zodanig in dat de impact voor uw organisatie minimaal is. Dus bij voorkeur buiten werktijden (avond/weekend), met als resultaat dat u geen “last” heeft van onze periodieke controles overdag. Met de werkwijze treft als het ware de volgende werkdag een ingevuld logboek aan met eventuele aandachtspunten en/of gebreken.

Wanneer uw organisatie al een alarmopvolging/keyholding abonnement heeft afgesloten bij betaalt u enkel nog aanvullend het abonnement voor deze periodieke controles. Wij zijn immers al in het bezit van de sleutels.

Wanneer er nog geen keyholding/alarmopvolging abonnement is afgesloten, zal deze dienst toegevoegd worden aan uw abonnement met bijkomend voordeel dat de eventuele alarmopvolging van alarmmelding (zowel inbraak als brand) gelijk geregeld is. 

Wat kost een beheerder BMI? 

Dit is afhankelijk van de grootte van de brandmeldinstallatie en de branche waarin uw bedrijf actief is.

Het abonnement beheer BMI is vanaf € 708,10 per jaar. Het abonnement alarmopvolging met sleutelbeheer is €360,90 per jaar. Bedragen zijn exclusief btw.

Laat nu uw BMI-OAI door Alert beheren! 

Wilt u advies over wat Alert voor uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Arthur!

Neem contact op