Zo is uw organisatie 24 uur per dag bereikbaar

- Alarmcentrale - Alert Group

Of je nu actief bent binnen de bouw & infra sector, distributie, installatietechniek of snelle interventie bij calamiteiten. Vrijwel ieder segement heeft er mee te maken: 365 dagen per jaar, dag en nacht bereikbaar moeten zijn. Ook woningbouwcorporaties, thuiszorginstellingen en parkeergarages moeten voldoen aan deze hoge bereikbaarheidsnorm.

Onze 24-uurseconomie brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die wij niet uit de weg gaan. Sterker nog, als servicegerichte dienstverlener denken en handelen wij graag met en voor u mee.  In onderstaand artikel vertellen wij u graag meer over onze 24/7 telefoonservice ‘Alert Connect’. Wat deze bereikbaarheidsdienst inhoudt en voor welke doeleinden deze dienstverlening ingezet kan worden.

Meer over onze alarmcentrale

Alert Connect...

.. als verlengstuk van uw organisatie!

Binnenkomende calls worden vanuit uw bedrijfsnaam opgenomen en afgehandeld conform het vooraf opgestelde script en/of de vastgestelde instructies. Van het aannemen van calamiteiten, storingen en reparatieverzoeken tot aan het beantwoorden van veel voorkomende helpdesk vragen. Wij zorgen ervoor dat u op elk moment bereikbaar bent waarbij afnemers, leveranciers en andere belanghebbenden netjes te woord worden gestaan.

Onze collega’s op de alarm- en servicecentrale hebben veel ervaring met het afhandelen van binnenkomend telefoonverkeer en zijn goed bekend met het prioriteren van meldingen conform een vastgesteld protocol. Na afhandeling ontvangt u van iedere call een rapportage van het type inkomende meldingen en de daarbijbehorende vervolgacties. Wel zo overzichtelijk.

Voor diverse opdrachtgevers borgen wij via deze dienst hun lopende onderhoudscontracten met eindgebruikers (particulier, MKB) tot aan uitgebreide service level agreements waarin afspraken en voorwaarden zijn opgenomen voor de continuïteit van diensten en langdurige projecten. Daarbij komt uw organisatie met deze bereikbaarheid betrouwbaar, servicegericht én professioneel over.

.. als schakel voor het optimaal beheren van uw assets

Wij vormen graag een betrouwbare ketenpartner voor uw assets c.q. kapitaalgoederen.  Alert is bekend met het onderhoudsmanagement en assetmanagement van diverse opdrachtgevers en consortia. Denk hierbij aan langlopende projecten binnen de publieke/openbare ruimte op het gebied van infrastructuur, natte kunstwerken en verkeerstechniek. In de rol van dienstverlener (service provider) vormen wij op deze manier een belangrijke bijdrage aan uw gecoördineerde aanpak voor het realiseren van de meest optimale beheer- en onderhoudssituatie van uw assets.

In de praktijk betekent dit dat wij u ondersteunen op het gebied van preventief en correctief onderhoud door middel van het aannemen van calls op het gebied van calamiteiten, storingen, reparatieverzoeken en meer. Vervolgens zullen onze mensen afhankelijk van het type melding de vervolgacties uitzetten. Denk hierbij aan het verwerken en insturen van serviceaanvragen en het informeren of aansturen van de vooraf vastgestelde onderhoudspartijen. Is er sprake van urgentie? Bij een hoge prioritering kunnen wij meldingen blijvend monitoren; een juiste afhandeling is hiermee gegarandeerd!

Dus bent u momenteel druk bezig met het maken van slimme, strategische keuzes, die passen bij uw assetbeheer? En zoekt u een partij die bekend is met het rapporteren van relevantie informatie en het uitzetten van de benodigde beheeracties? Dan heeft u hier uw juiste partner gevonden!

.. voor extra omzet

Wellicht dat uw primaire bedrijfsprocessen zich richten op het vervaardigen of distribueren van goederen of het leveren van diensten van intake, behandeling tot nazorg. Grote kans dat (spoed)aanvragen dan dikwijls aan de orde zijn. Ook op dit gebied kunnen wij u van dienst zijn middels teleservice; zo zijn onze mensen bekend met het opnemen van orders die vervolgens doorgezet worden aan u voor een juiste en tijdige afhandeling.

Voor diverse opdrachtgevers binnen de distributie zijn wij bekend met het aan- en opnemen van orders voor (spoed)leveranties. Voorkom het mislopen van omzet, samen met u werken wij graag aan een passend order intake (bestellingopname) op maat voor uw organisatie.

Waarom telefoonservice via de Alert alarm- en servicecentrale?

Uw voordelen

 • Onze eigen mensen handelen binnenkomende calls zelf af.
  Alert hanteert geen ‘follow the sun support’ en houdt uw bereikbaarheid volledig in eigen beheer.
  Alles verloopt dus via één partij; wel zo makkelijk en overzichtelijk.
 • Uw calls worden afgehandeld binnen ons goed beveiligde alarm- en servicecentrale
  Wij zijn gecertificeerd op de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Onze organsiatie is er op ingericht; met ruim 20 jaar ervaring aan dienstverlening.
  Alert is  goed bekend met de vraagstukken afkomstig uit het MKB, grote bedrijven, consortia en overheidsinstellingen. 
 • Wij hebben ruime ervaring met grote opdrachtgevers die zich bezighouden met calamiteitenbestrijding, onderhoudsmanagement en grootschalig assetmanagement.
 • Onze mensen zijn ervaren met het afwikkelen van binnenkomende calls binnen diverse softwaresystemen (ERP, CRM, EAM).
  Zo werken wij onder meer met de verschillende software en portals van Ultimo, Maximo, Bloxs en Topdesk en meer.
 • Korte communicatielijnen, duidelijke rapportages

Meer weten?

Voor meer informatie over Alert Connect kunt u contact met ons opnemen via onderstaande knop. Wij kijken graag met u mee hoe wij de bereikbaarheid van uw organisatie kunnen optimaliseren.

Ontdek Alert Connect