Meest gestelde vragen

FAQ - Alarmcentrale

Een P-code is de 7-cijferige code die op uw legitimatiepas staat die u van onze alarmcentrale of installateur heeft ontvangen om u te kunnen identifieren bij de alarmcentrale. Met deze P-code kunt u een alarm loos melden en mutaties doorgeven. Indien u uw legitimatiepas bent kwijt geraakt, is het van belang dat u dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan onze alarmcentrale zodat wij de P-code kunnen blokkeren om te voorkomen dat deze in verkeerde handen komt. Een wachtwoord heeft dezelfde functie als een P-code en is meestal een woord of een combinatie van een woord met cijfers dat onderling wordt afgesproken met de klant.

Nieuwe of extra P-code passen aanvragen kunt u doen via dit formulier of door een e-mail te sturen naar mutaties@alert-group.nl. 

Alert Mobile is het klantportaal van Alert Alarmcentrale. Met behulp van Alert Mobile kunt u de gegevens van uw alarminstallatie direct zelf beheren, afwijkende inschakeltijden opgeven en volgen welke meldingen er door de centrale ontvangen worden. Al uw gewenste wijzigingen worden dankzij Alert Mobile direct doorgevoerd. Klik hier om uw inloggegevens voor Alert Mobile op te vragen.

Indien u geen gebruik maakt van Alert Mobile, kunt u via dit formulier nieuwe waarschuwadressen doorgeven of een e-mail sturen naar mutaties@alert-group.nl. Houd er rekening mee dat u in uw e-mail altijd uw P-code of wachtwoord vermeld.

Indien rapportage niet in uw abonnement is opgenomen, kunt u via dit formulier een rapportage opvragen. U kunt ook gratis gebruik maken van Alert Mobile

Via dit formulier kunt u de bloktijdbewaking van uw alarmsysteem laten aanpassen. Indien u eenmalig voor een specifieke datum de tijden wilt verlengen of vervroegen, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de alarmcentrale door te bellen naar 0184-434100. Zorg ervoor dat u uw P-code of wachtwoord bij de hand heeft.

Als u op vakantie gaat of tijdelijk afwezig bent, zijn wij hier graag van op de hoogte. Wij kunnen dan tijdelijk de waarschuwadressenlijst wijzigen zodat als wij een alarmmelding van uw systeem ontvangen, direct de personen kunnen inlichten die het alarm kunnen opvolgen. Hierdoor voorkomt u dat u tijdens uw vakantie gebeld wordt voor een alarmmelding waar u geen actie op kunt nemen. Het doorgeven van uw vakantie of afwezigheid kan via dit formulier of een e-mail naar mutaties@alert-group.nl

Hiervoor neemt u contact op met uw installateur of een installatiepartner van Alert. Het installatiebedrijf zal vervolgens contact opnemen met Alert om uw systeem bij ons aan te sluiten.

U kunt uw jaarabonnement opzeggen via  dit formulier of een mail insturen via mutaties@alert-group.nl onder vermelding van uw p-code op de persoonsgebonden pas of het door u ingestelde wachtwoord. Vermeld hierbij de gewenste datum van beëindiging en de eventuele reden van opzegging. Hier leest u meer over de wijze waarop u de opzegging definitief kunt maken. 

Let op: de opzegging is pas definitief van kracht zodra de doormelding van het alarmsysteem stopgezet is via uitprogrammering/afkoppeling door uw installateur. Indien het alarmsysteem toch meldingen blijft doorgeven, na einde contractdatum, betekent dit dat het abonnement doorloopt en zal u hiervoor een factuur ontvangen.

Het stopzetten van de doormelding voorkomt onnodige meldingen en handelingen op onze alarmcentrale en voorkomt eveneens verstoringen van uw systeem op locatie. Het tijdig uitprogrammeren van uw alarmsysteem bied hiermee bescherming voor uzelf én voor ons en daarmee onze relaties. Daarbij kunnen wij op deze manier onze promnummers (unieke aansluitnummers) hergebruiken en eventuele licentiekosten welke verbonden zijn aan uw promnummer tijdig stopzetten bij de leverancier.

U dient uw (onderhouds)installateur opdracht geven er voor te zorgen dat uw alarmsysteem op genoemde einddatum geen meldingen meer doorgeeft aan onze alarmcentrale. Uw installateur zal ter plaatsen langskomen of op afstand de kiezer van uw alarmsysteem uitprogrammeren zodat de ontvanger van ons alarmsysteem geen meldingen meer ontvangt.

De protocollen die de alarmcentrale volgt bij een alarmmelding, kunt u terugvinden op de meterkastkaart in de servicemap die u van ons ontvangt als u klant wordt bij Alert. Indien u deze servicemap om een of andere reden niet heeft ontvangen, kunt hier de meterkastkaart digitaal bekijken en downloaden.

Controleer of de verbinding werkt en of uw systeem een actieve stroomtoevoer heeft. Indien dit het geval is, kunt u de volgende 24 uur afwachten of de volgende testmelding wel bij ons binnenkomt. De alarmcentrale neemt contact met u op indien dit niet het geval is. Mocht na deze 24 uur weer geen testmelding bij de alarmcentrale zijn binnengekomen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw installateur.

Communicatiekosten (of 'connectiviteitskosten') maken onderdeel uit van een abonnement wanneer een alarmsysteem voorzien is van een alarmtransmissieproduct of -module. Laatstgenoemde product/module is voorzien van een simkaart (GPRS/2G, 3G, 4G). Bij het onverhoopt wegvallen van de (IP) hoofdverbinding (lees: de internetverbinding) vormt deze module met simkaart een back-up verbinding voor het desbetreffende alarmsysteem (inbraaksignaleringssysteem of brandmeldinstallatie). Hiermee blijft de verbinding van het alarmsysteem in tact en kan het meldingen blijven doorgeven. Deze back-up oplossing brengen roamingskosten met zich mee welke doorbelast worden via het abbonement van de eindgebruiker.

FAQ - Surveillance

Indien u nieuwe sleutels heeft kan voor het afhalen hiervan een afspraak worden gemaakt via ons Service Center (tel. 0184-434173 of info@alert-group.nl). De sleutels bezorgen op het hoofdkantoor van Alert Security kan natuurlijk altijd (tijdens kantooruren).

Bij een standaard overeenkomst voor alarmopvolging behoren geen controlerondes, dit is een andere dienstverlening die Alert Security (indien gewenst) ook kan verzorgen.

Het is mogelijk dat de bewakingsdienst van Alert Security extra controles verricht bij een pand. Hiervoor bestaan standaardkosten welke telefonisch kunnen worden opgevraagd (tenzij anders omschreven in de overeenkomst). Men kan dan zelf aangeven hoe vaak de surveillancedienst langs moet komen en waar eventueel op gelet dient te worden.

Om uw bedrijf aan te melden voor alarmopvolging, kunt u meer informatie vinden op deze pagina. Voor particuliere alarmopvolging kunt u op deze pagina meer informatie vinden over onze pakketten en prijzen. U maakt al gebruik van onze particuliere alarmopvolging vanaf € 23,- per maand.

Onze mobiele surveillance-eenheden rijden onder andere in de omgeving Drechtsteden, Alblasserwaard, Altena, Gorinchem, Leerdam, Geertruidenberg, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Molenlanden, Rotterdam, Spijkenissse, Vlaardingen  en Raamsdonksveer.
Benieuwd of uw te beveiligen pand binnen onze Alert surveillanceregio valt? Neem dan contact met ons op. 

Indien het te beveiligen pand niet binnen onze surveillanceregio valt, kunt u alsnog contact met ons opnemen, wij zijn voorzien van een sterk landelijk netwerk en helpen u graag verder.

Indien wij sleutels van u in ons bezit hebben en deze retour wenst te ontvangen, kunt u dit bij ons Service Centrum aangeven via info@alert-group.nl of via het telefoonnummer 0184-410400. Onze surveillancedienst levert uw sleutels retour tegen het standaard opvolgingstarief. Wilt u ze niet retour dan vernietigen wij ze 6 maanden na beëindiging van de dienstverlening. Het is tevens mogelijk na afspraak de sleutels kosteloos bij ons hoofdkantoor te Sliedrecht op te halen.

U kunt uw jaarabonnement opzeggen via de mail aan info@alert-group.nl. Vermeld hierbij de gewenste datum van stopzetting dienstverlening. Een eventuele reden van opzegging wordt gewaardeerd.

FAQ - Abonnementen

Een kopie of nieuwe uitdraai van uw overeenkomst kunt u opvragen via contractbeheer@alert-group.nl. Graag onder vermelding van het desbetreffende risico-adres van het te beveiligen object en debiteurennummer.

Voor particuliere abonnementen geldt dat deze na afloop van d eerste jaarperiode worden verlengd voor eenzelfde periode (een jaar), tenzij de overeenkomst minimaal één maand voor de einddatum van overeenkomst door één van de partijen per brief, e-mail of online is opgezegd. Indien de overeenkomst in het eerste jaar eerder wordt opgezegd en/of beëindigd dan expiratiedatum, worden er geen abonnementsgelden gerestitueerd.

Indien de overeenkomst na afloop van de contractperiode voor onbepaalde tijd wordt voortgezet, kan één van de partijen de overeenkomst ten alle tijden opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (conform de Wet Van Dam). Indien er na de facturatie wordt opgezegd, worden te veel betaalde bedragen gerestitueerd, op voorwaarden dat er geen doormeldingen meer van uw systeem worden waargenomen. Zie ‘’hoe kan ik de doormelding naar de alarmcentrale stopzetten’’

Voor zakelijke abonnementen geldt dat deze na afloop van de eerste jaarperiode worden verlengd voor eenzelfde periode (een jaar), tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de einddatum van overeenkomst door één van de partijen per brief of e-mail is opgezegd. Indien de overeenkomst eerder wordt opgezegd dan wel beëindigd dan expiratiedatum, worden er geen abonnementsgelden gerestitueerd.

In augustus 2021 informeerden wij u in verband met het uitfaseren/stopzetten van ISDN en wat de consequenties zijn voor het doormelden van uw alarminstallatie. Heel veel relaties hebben gehoor gegeven aan onze oproep om contact op te nemen met hun installateur van het alarmsysteem om de mogelijkheden te bespreken, zoals het plaatsen van een IP-converter. Ondertussen hebben KPN en Tele2, mede onder druk van alle alarmcentrales, aanpassingen gedaan in hun netwerk waardoor op dit moment nog steeds signalen kunnen worden overgedragen. Uw alarmsysteem is dus nog steeds verbonden met onze alarmcentrale. KPN en Tele2 geven wel aan dat dit geen bestendigde oplossing is die het nog jaren gaat volhouden. Ons advies is en blijft dan ook; neem contact op met uw installateur en informeer naar de mogelijkheden! Zo lang uw alarmsysteem meldingen naar ons blijft zenden, zullen wij daarop actie ondernemen. Zoals u van ons gewend bent.

FAQ - Pagina: Veiligheid op de werkvloer

Smart building toepassingen kunnen de veiligheid op de werkvloer vergroten door middel van geavanceerde toegangscontrole, realtime monitoring van beveiligingscamera's en slimme alarm- en meldingssystemen die snelle reacties op noodsituaties mogelijk maken.

Onze smart building technologie omvat geïntegreerde beveiligingsfuncties zoals biometrische toegangscontrole, intelligente videobewaking met gezichtsherkenning, geofencing voor beperkte toegang en automatische meldingen bij verdachte activiteiten.

Onze organisatie heeft een toegewijd team van beveiligingsexperts die ervoor zorgen dat al onze smart building toepassingen voldoen aan de geldende beveiligingsnormen en -voorschriften. We houden regelmatig audits en controles om de veiligheid van het systeem te waarborgen en nemen proactieve maatregelen om eventuele kwetsbaarheden aan te pakken.