De installateurs van Alert

De installateurs van Alert vormen een belangrijke schakel in de beveiligingsketen en een belangrijke partner voor onze particuliere alarmcentrale. Naast de levering, installatiewerkzaamheden, het aan- en afmelden van doormeldingen naar onze alarmcentrale en onderhoud aan het systeem, voorzien zij eindgebruikers tevens van belangrijk advies op allerlei (andere) terreinen.

Installatiepartner worden van Alert

Sluit ook aan bij Alert! Vind hier onze geselecteerde installatie-partners

Zoek een installateur bij u in de buurt.

Vaststellen risicoklassenindeling

Onze installerende partners stellen onder meer de risicoklassenindeling van uw woning en/of pand vast. Dit gebeurt aan de hand van de richtlijnen van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI 2.0). Deze indeling speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen. Uw verzekeraar kan een certificaat eisen om er zeker van te zijn dat de beveiliging door een (BORG/VEB-)erkende partij is geïnstalleerd.

  • Bij woningen wordt de risicoklasse (of inbraakgevoeligheid) bepaald door de aanwezigheid van attractieve zaken van de inboedel. Bij bedrijven wordt de inbraakgevoeligheid/risicoklasse bepaald door de aanwezigheid van attractieve goederen en inventaris, de waarde ervan én onder welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn.
  • De VRKI 2.0 gaat uit van alarmtransmissieniveaus AT1 t/m AT4. Met betrekking tot alarmering en alarmoverdracht moet dit bij AT2 t/m AT4 gebeuren met een erkende particuliere alarmcentrale. Hierbij is tevens vastgesteld hoe vaak er controlemeldingen gedaan moeten worden met betrekking tot de primaire en secundaire verbindingen. 

Advies dat is afgestemd op gebruikerswensen

Installateurs adviseren zowel particulieren als organisaties over het type alarmsysteem dat gebruikt kan worden en stemmen dit advies onder meer af op basis van het beveiligingsvraagstuk en de gebruikerswensen. Daarbij valt te denken aan een draadloos of bekabeld systeem, het type bediensysteem en de eventuele toevoeging van camerabewaking.

Meedenken en nadenken over het actiepatroon

In het geval van een alarmmelding is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken partijen. Een installateur kan dan na- en meedenken over welk type actiepatroon gewenst én veilig is en kijkt daarbij naar de alarmcentrale en de sleutelhouders op de waarschuwingslijst. De installateur kan ook aanbieden om zelf betrokken te worden bij dit actiepatroon.

Installateurs zijn bekend met bepaalde oplossingen

Brandmeldinstallaties en alarmsystemen kunnen rekenen op bepaalde, diverse connectiviteitsoplossingen, die dienen om de verbindingen van of naar beveiligingssystemen uit te breiden. Daarnaast kunnen deze oplossingen ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de signalen geoptimaliseerd wordt. Veel van de installatiepartners van Alert zijn bekend met het toepassen van deze oplossingen (door bijvoorbeeld het gebruik van diverse digitale alarmoverdragers).

Een antwoord op al je vragen

Ook wanneer er andere vragen zijn met betrekking tot de alarmopvolging, kan de installateur helpen. Zo kunnen ze ook adviseren bij bijvoorbeeld aanvullende diensten rondom alarmeringen, zoals bewaakte in- en uitschakeltijden, alarmopvolging, technische melding en nog veel meer.

Waarom kiezen onze partners voor Alert?  

  1. Wij zijn ervaren in het 24/7 monitoren van aangesloten particuliere en zakelijke beveiligings- en alarmverwerkingssystemen, verspreid door het hele land;
  2. beschikken over een alarmcentrale gehuisvest in een zwaar beveiligd datacenter – uniek;
  3. beschikken over een alarmcentrale met een volledig operationele (back-up) conform de allerlaatste richtlijnen – uniek;
  4. hebben twee alarmcentrales die beide zijn voorzien van de uitgebreidere en strengere Europese normering NEN-EN 50518 - Monitoring en Alarmontvangstcentrales – uniek;
  5. hebben een alarmcentrale die voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 – Alarmcommunicatie netwerken, waarmee deze beschikt over een betrouwbare en veilige alarmtransmissie;
  6. beschikken binnen onze alarmcentrale over een volledig web-based gebouwmanagementsysteem. Deze beheeroplossing(en) zijn ondergebracht in één interface, waardoor onze centralisten in een oogopslag zowel de veiligheidsystemen als de facilitaire systemen kunnen beheren. Meer informatie over dit revolutionaire systeem, Alert One, staat hier.

Bekijk ook Alert Mobile, waarmee u uw aangesloten alarminstallaties op een eenvoudige manier, on the go, kunt beheren.

Ook installateur worden?