Duurzaamheid en MVO

Een betere wereld begint bij jezelf. Als belangrijke speler op het gebied van beveiliging zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat ziet u terug in de manier waarop we werken.

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat we er bewust voor kiezen om met zo duurzaam producten te werken, diverse sportclubs sponsoren en onze afvalstromen scheiden.

Verder:

  • Investeren we actief in onze medewerkers en hebben we een uitgesproken personeelsbeleid. Bijvoorbeeld met een actieve veiligheids-, gezondheids- en welzijnscommissie, een sociaal fonds, preventief ziekteverzuimbeleid en een eigen vertrouwenspersoon.
  • Bieden we bedrijfsfitness aan aan al onze medewerkers.  
  • Geven we mensen die langdurig werkloos zijn of willen re-integreren een kans op de arbeidsmarkt.
  • Vinden we dat verschillen ons sterker maken en iedereen een eerlijke kans verdient. Daarom voeren we een actief diversiteitbeleid.
  • Houden we er een volledig digitale administratie en opslag van documenten op na.  
  • Separeren we giftige afvalstoffen.        
  • Zetten we medewerkers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats in, zodat ze sneller geneigd zijn om de fiets te pakken.

Benieuwd hoe we nog meer bijdragen aan een betere wereld? Neem contact met ons op en we sturen u ons MVO-beleid toe.