Kwaliteitsmanagement diensten

NEN-EN 50518 - Monitoring en Alarmontvangstcentrales

Het product certificaat EN-50518 Monitoring and Alarm Receiving Centre met nummer K99479-02 is afgegeven voor de alarmcentrale locatie in Sliedrecht en onze locatie in Alblasserdam. Deze Europese norm EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrales' beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) en VideoToezichtCentrale (VTC) moet voldoen om operationeel te functioneren.  Doel van deze norm is het vastleggen van business continuity gebaseerd op risicomanagement.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt eisen aan Particuliere Alarmcentrales vanuit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). Een Particuliere Alarmcentrale (PAC) dient vanuit de WPBR gecertificeerd te zijn op basis van de EN 50518 ‘Monitoring en Alarmontvangst Centrales'. Het EN 50518 certificaat heeft een Europese geldigheid. 

 

BRL-K21030 - Alarmcommunicatie Netwerken

Het BRL-K21030 Alarmcommunicatie Netwerken certificaat K99481/01 geeft aan dat onze organisatie een betrouwbare en veilige alarmtransmissie biedt tussen het te beveiligen object en de onze alarmcentrales. De beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken is opgesteld om duidelijk te maken hoe te komen tot een conformiteitsverklaring aangaande de prestatie-, betrouwbaarheids-, weerbaarheids- en beveiligingseisen van het beoordeelde alarmtransmissiesysteem. De noodzaak van een betrouwbare alarmtransmissie is een belangrijke schakel in de totale toegepaste ‘end-to-end’ beveiligingsoplossing.  Alarmcentrales hebben een brede toepassing bij private- en particuliere organisaties, zoals meldingen van brand, overval en inbraak, de ontvangst van videobeelden, en het afhandelen van meldingen in het sociale domein. Het doel van de beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken is om de behoefte van de markt voor alarmcommunicatie volgens kwaliteitstandaarden te organiseren op basis van meetbare eisen.


 

Keurmerk beveiliging

Alert is vanaf 2007 in het bezit van het keurmerk beveiliging. Met het keurmerk beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche laat Alert zien dat wij die professionele partner zijn die de opdrachtgevers een stap verder brengt bij het oplossen van zijn veiligheidsvraagstukken. Wij snappen wat een opdrachtgever wil en komen ook zelf met deskundige beveiligingsadviezen 

Wij tonen hiermee aan dat wij onze dienstverlening meer dan serieus nemen en dat zaken op orde zijn. Dit keurmerk schept duidelijkheid en vertrouwen. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door KIWA of wij professioneel, bonafide en en de hoogste graad van integriteit nastreven.