Personenalarmering

Zodra zich een incident voordoet waarbij meerdere mensen aanwezig zijn, is de kans groot dat hulp snel daar snel is. Bij alleenwerkers ligt dit anders. Een ongeluk waarbij een alleenwerker betrokken is, blijft vaak onopgemerkt. Daarom is het belangrijk dat alleenwerkers de mogelijkheid hebben om een noodmelding te versturen. Dit kan zowel automatisch als via een alarmknop of SOS-knop. Zo'n alarmknop is essentieel om ervoor te zorgen dat zij zich veiliger voelen en snel hulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is.

Bezoek experience room

Geïnteresseerd in onze veiligheidsoplossingen of heeft u een uitdagend vraagstuk waar u advies op wilt?