Collectieve beveiliging Louterbloemen-Duivelseiland

Bedrijveninvesteringszone Louterbloemen-Duivelseiland zet zich in voor de collectieve ambities van de ondernemers op bedrijventerrein Louterbloemen-Duivelseiland in Dordrecht met als doel een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. BIZ Louterbloemen-Duivelseiland verenigt de ondernemers en zorgt in overleg met de op het terrein gevestigde ondernemers voor verbetering van de openbare faciliteiten. Voor de verbeteringspunten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en ruimte kwaliteit is beveiliging een belangrijk onderdeel van het revitaliseringsplan. Alert heeft hier een belangrijke rol in gekregen.

Wat betekent deze vorm van collectieve beveiliging voor u?

In samenspraak met Louterbloemen-Duivelseiland en Parkmanagementbureau Park Trust heeft Alert drie overzichtelijke pakketten samengesteld. Het Basis veiligheidspakket is voor iedereen van toepassing. Met de veiligheidspakketten Plus, Optimaal en Premium kunt u ervoor kiezen uw beveiliging verder te optimaliseren.

PLUS veiligheidspakket: Als Basis, aangevuld met de dienst: Alarmopvolging-Sleutelbeheer

Wanneer u kiest voor ons PLUS pakket, ontzorgen wij u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in het kader van de alarmopvolging. Na een intakegesprek met onze operationele dienst, voor het opmaken van instructies en het aannemen van sleutels, zal Alert Security als eerste contactpersoon worden toegevoegd bij uw huidige alarmcentrale.

Bij een onverhoopt optredend alarm zal Alert Security als eerste worden geïnformeerd en gaat direct ter plaatse. Doordat wij de sleutels en codes hebben, kunnen wij geheel zelfstandig het alarm voor u afhandelen. Uiteraard laat onze surveillant een heldere rapportage, van zijn bevindingen voor u achter, zodat u te allen tijde op de hoogte bent.

OPTIMAAL veiligheidspakket: Als Basis - Plus, aangevuld met de dienst: Alarmcentrale aansluiting

Door uw alarminstallatie aan te sluiten op onze eigen alarmcentrale (ViewControl), wordt er belangrijke tijdwinst geboekt door de directe communicatielijnen met de surveillant. Bijkomend voordeel is dat ViewControl snel over- en inzicht heeft van alle aangesloten bedrijven in Louterbloemen-Duivelseiland en kan zo snel patronen herkennen en acties uitzetten naar de surveillant ter plaatse. Zo worden alle beveiligmaatregelen effectief ingezet.

Tevens hebben wij een soepele overgangsregeling, waardoor u niet wordt geconfronteerd met dubbele kosten inzake uw alarmcentraleabonnement van uw voorgaande alarmcentrale.

PREMIUM veiligheidspakket: Als Basis – Plus - Optimaal, aangevuld met de dienst: Video verificatie en/of video surveillance

Met ons Premium pakket maakt u de gehele beveiligingsketen compleet en sluitend. U kiest voor snelheid en adequate reactie op alarmmeldingen en optimale preventieve beveiligingsmaatregelen door middel van deelname collectieve surveillance. Bovendien bekijken we bij een alarmmelding direct de relevante camerabeelden uit. Zo zijn we virtueel binnen enkele seconden ter plaatse en zijn in in staat beelden te delen met de politiemeldkamer (Live View)

Aanmelden collectieve beveiliging 1/2
Aanmelden Collectieve Beveiliging 2/2
Vorige