Wat is een sabotagemelding?

U bent thuis of aan het werk, het personeel is aanwezig en het alarmsysteem staat al uren uitgeschakeld. Opeens gaat het alarm af. Vervolgens loopt u naar het bedienpaneel toe en ziet op het display dat het systeem een sabotagemelding aangeeft. De telefoon gaat: het is de alarmcentrale. ‘Wij hebben een sabotagemelding van uw alarmsysteem ontvangen’ vertelt de operator van de alarmcentrale. ‘Sabotagemelding? We zijn al uren aanwezig en iedereen is gewoon aan het werk.’

‘Dat zou goed kunnen, maar een sabotagemelding wordt ook doorgemeld als het alarmsysteem uitgeschakeld staat.’ legt de operator uit.

Lees meer over onze alarmcentrale

Wat is een sabotagemelding?

Het is één van de vragen die onze operators op de alarmcentrale dagelijks ontvangen. Aangezien een sabotagemelding meerdere oorzaken kan hebben, beantwoorden wij deze vraag via dit artikel.

Een sabotagemelding houdt in dat het bedienpaneel of één van de melders van het systeem gesaboteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt wanneer een bewegingsmelder of magneetcontact wordt losgetrokken.

Andere situaties waardoor uw alarmsysteem een sabotagemelding geeft:

  • Tijdens het ramen zemen komt het magneetcontact in aanraking met de zeem
  • Tijdens het schilderen is de bewegingsmelder afgeplakt of verwijdert
  • Er wordt te hardhandig in- en uitgeschakeld op het bedienpaneel van het alarmsysteem
  • Bij hard dichtslaande of klapperende (tuin)deuren
  • Er worden werkzaamheden verricht in de buurt van een melder of magneetcontact
  • Het alarmsysteem heeft een storing naar aanleiding van een stroomuitval
  • Er is brand of kortsluiting

Wat te doen bij een sabotagemelding?

Indien de alarmcentrale u belt met het bericht dat zij een sabotagemelding van uw systeem hebben ontvangen, is het zaak dat u weet om welke melder of bedienpaneel het gaat. Vaak heeft de operator een zonenummer bij de melding staan met een omschrijving. Het zou dus kunnen zijn dat de betreffende melder niet in orde is en deze mogelijk gerepareerd of vervangen moet worden. Om dit te kunnen beoordelen, zult u in sommige gevallen contact moeten opnemen met de installateur van uw beveiligingsysteem.

Een sabotagemelding hoeft dus niet altijd een reden tot paniek te zijn, omdat de melding verschillende oorzaken kan hebben. Wel is het belangrijk dat er tijdig actie wordt genomen.

Het kan soms voorkomen dat u niet in de gelegenheid bent een sabotage- of andere alarmmelding op te volgen. U kunt er dan voor kiezen om de opvolging van deze alarmmeldingen te laten opvolgen door een mobiele surveillant van Alert. De meldkamer stuurt dan de dichtstbijzijnde surveillance-eenheid direct naar uw bedrijfspand of woning om de melding op te volgen en af te handelen. In geval van calamiteiten kan de surveillant via de meldkamer direct de juiste hulpdiensten waarschuwen. Alle bevindingen en handelingen van de surveillanten worden verwerkt in een rapport die u na afhandeling van de alarmopvolging per mail ontvangt.

Meer weten over de mogelijkheden rondom alarmopvolging?

Neem contact op met Joost of Arthur en vraag naar wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie.

Neem contact met ons op