Meer veiligheid en extra rendement voor u als pomphouder dankzij sluitbegeleiding van Alert

In de huidige cao staat dat bij het afsluiten van een tankstation na 21:00 uur minimaal twee mensen aanwezig moeten zijn. In praktijk betekent dit echter vaak dat één personeelslid de sluiting doet en een beveiliger naar het tankstation toe rijdt om mee te kijken. Deze beveiliger moet echter te allen tijde in de auto blijven en mag bij gevaar alleen 112 bellen.

Met andere woorden: dat kan veiliger. Door middel van sluitbegeleiding van Alert, bijvoorbeeld. Het is namelijk toegestaan om een tankstation ’s avonds af te sluiten zónder dat er een beveiliger op het terrein aanwezig is. Hiervoor geldt één voorwaarde: de alarmcentrale moet meekijken middels het – vaak al aanwezige – camerasysteem én in verbinding staan met degene die de vestiging afsluit. Dankzij deze maatregel kunnen pomphouders kosten besparen en een maximaal rendement halen uit hun gedane (camera-)investeringen, zonder dat de veiligheid erop achteruitgaat.

Alert Alarmcentrale biedt deze sluitbegeleiding aan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Medewerker belt naar de alarmcentrale

Op het moment dat de medewerker van het tankstation wilt verlaten, belt de medewerker naar Alert Alarmcentrale. De centralist kijkt ondertussen mee op de beelden van de beveiligingscamera’s in en rondom het tankstation.

Centralist controleert de omgeving op bijzonderheden

Indien de centralist bijzonderheden ziet zoals stilstaande voertuigen, verdachte personen of andere waarnemingen wat mogelijk de medewerker in gevaar zou kunnen brengen, kan de centralist de medewerker hier direct van op de hoogte stellen voordat hij/zij het object verlaat.

Omgeving is veilig

De centralist ziet geen bijzonderheden en blijft telefonisch in contact met de medewerker totdat deze het object en terrein veilig heeft kunnen verlaten. Vervolgens controleert de centralist of het alarmsysteem correct is ingeschakeld.

Voorwaarden

Pomphouders dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om dispensatie te krijgen van de cao-partijen. Zo moet er Live View aanwezig zijn op het station. Daarmee kunnen camerabeelden zo nodig meteen worden doorgezet naar de politie. Met uw keuze voor Alert is dit ook altijd gewaarborgd!

Geïnteresseerd in cameradienstverlening in te zetten voor uw tankstation? Neem dan contact op met Alert voor de mogelijkheden.