Installateurs en eindgebruikers met camerabewaking besturing via Internet Explorer 11 opgelet!

- Alarmcentrale - Alert One Cases

Zoals eerder aangekondigd door Microsoft is de ondersteuning van Internet Explorer 11 (IE11) voor bepaalde besturingssystemen  beëindigd. De ondersteuning is op 15 juni dit jaar buiten gebruik gesteld voor bepaalde versies van Windows 10. Dit betekent dat de toepassing vanaf dan niet langer wordt ondersteund en updates uitblijven.

Wat betekent dit voor uw camerasysteem via Internet Explorer 11?

Voor cameradienstverlening waarbij camerabeelden gelanceerd worden via Internet Explorer 11 (IE11) vormt het uitblijven van updates en ondersteuning een veiligheidsrisico. Indien uw camerasysteem is aangesloten bij de alarmcentrale van Alert, betekent dat de ondersteuning voor alle versies van Windows beëindigd wordt. 

Gelukkig zijn we in staat veel camerasystemen te kunnen integreren via ons Security Management Systeem (Alert One) zodat de cameradienstverlening gecontinueerd kan worden. Voor deze ontsluiting en integratie zijn echter wel aanpassingen nodig binnen het netwerk en/of firewall van eindgebruikers.

Van de nood een deugd maken

Na integratie via ons Alert One platform krijgt uw cameradienstverlening een boost dankzij de slimme onderliggende technieken. 

  • Monitoring van de cameraverbinding: bij uitval van een camera kunnen wij direct contact met u of uw beveiligingsinstallateur opnemen zodat de verbinding tijdig herstelt kan worden.
  • Bij video-alarmen ontvangen onze operators op de alarmcentrale direct de juiste beelden waardoor snel een juiste inschatting gemaakt kan worden van de situatie.
  • Via één vastgelegd videoverificatie werkpatroon binnen ons  Security Management Systeem is een uniforme afhandeling van videoalarmen gewaarborgd.
  • Onafhankelijk: via Alert One staat de videoverbinding rechtstreeks geschakeld tussen ons Security Management Systeem en uw camerasysteem of videorecorder (DVR/NVR).

Handmatige acties door onze operators zoals het inloggen en wachtwoordgebruik op aparte webpagina’s en het handmatig selecteren van de juiste camera's behoren hiermee tot het verleden. Ook stuitten onze operators niet langer onverwachts op offline beelden bij videoalarmen en is uw dienstverlening niet langer onderhevig aan de perikelen rondom updates afkomstig van webbrowsers. 

Twijfelt u of deze wijziging gevolgen heeft voor uw installatie, neem dan voor de zekerheid contact op met ons of uw beveiligingsinstallateur.