Duurzame inzetbaarheid

- Beveiliging - Recherche - Alarmcentrale - Tips - Alert Group

In samenwerking met Zakenwijzer B.V. uit Papendrecht zijn we een traject gestart om een nieuwe leercultuur duurzaam in onze organisatie in te bedden waarbij medewerkers continu gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen op het gebied van zelfleiderschap en zelfmanagement. Met als resultaat betrokken medewerkers die aansluiten bij de toekomstige vragen van onze organisatie, maar ook hun eigen inzetbaarheid verbreden waardoor ze aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt.

Voor de uitvoering van dit traject wordt ook steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds.