PRIMEUR Collectief Hillegersberg in Rotterdam heeft een AED

- Beveiliging - Alert Group

De surveillancedienst van Alert Security in Rotterdam heeft de primeur. 

Eerste surveillanceauto uitgerust met AED

Op het collectief in Hillegersberg-Duivesteijn is vanaf donderdag 05-08-2021 de eerste surveillanceauto voorzien met een AED (Automatische externe defibrillator). Deze AED is aangemeld om ingezet te kunnen worden voor de bewoners en beveiliger(s) op het moment dat wij hier rondrijden/surveilleren in de wijk. De AED is in de surveillanceauto gemonteerd zodat deze direct beschikbaar is bij een eventuele oproep.

Want elke seconde telt
De overlevingskans bij een hartstilstand is het grootst wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart. Hoe sneller een AED wordt ingezet bij een harststilstand, hoe groter de kans op overleven. Op deze wijze kan er sneller actie ondernomen worden bij een levensbedreigende situatie (acute zorg) zonder volledig afhankelijk te zijn van de ambulance. Voor de ambulance geldt de genormeerde aanrijtijd dat zij binnen vijftien minuten na telefonische melding ter plaatse zijn bij spoedritten. Kortom tijdwinst, want elke seconde telt.

Collega Ramon (surveillant, Rotterdam) zal het eerste aanspreekpunt vormen rondom het gebruik van de AED en indien nodig nazorg verlenen voor onze collega's. Dit vanwege zijn opgebouwde ervaring als surveillant en zijn eerdere ervaringen met het gebruik van de AED als burgerhulpverlener.  Namens Alert hebben we er alle vertrouwen in dat Ramon deze taak professioneel invulling geeft en danken hem voor de verantwoording en coördinatie die hij hierin wilt nemen en vervullen. 

Deze AED in de wijk is een waardevolle aanvulling voor de veiligheid van de bewoners en versterkt ons uitgangspunt Alert te zijn op uw omgeving  en alles wat u bezighoudt

Collega Ramon bij AED voertuig Rotterdam
Bijschrift: Collega Ramon bij de Alert surveillancewagen, uitgerust met een AED