Beveiliging van een haven: een specialisme van Alert

- Beveiliging - Alert Group

Havenbeveiliging is complex en moet aan ingewikkelde regelgeving voldoen. Dat is dan ook precies de reden dat ondernemers in de havengebieden soms moeite hebben om deze specifieke vorm van beveiliging goed te regelen. Wat we vaak zien is dat de beveiliging vanaf de weg goed geregeld is, maar wat kan er vanaf de waterkant fout gaan? Alert heeft alle kennis en expertise om u te adviseren en desgewenst werk uit handen te nemen.

Aanstellen verantwoordelijke voor beveiliging haven

De regelgeving rond de beveiliging van havens is complex. Zo dient elke port facility in de wereld een Port Facility Security Officer te hebben aangesteld. In de Internationale Ship and Port Security Code, ofwel ISPS Code, staat omschreven dat tijdens de afhandeling van internationale zeeschepen er een opgeleid persoon aanwezig moet zijn om te zorgen dat het Port Facility Plan wordt nageleefd. Dat plan dient u dus ook te maken, als startpunt van de beveiliging van uw haven.

Taken PSFO

De Port Facility Security Officer is vanuit de organisatie belast met het toezicht op het naleven van de gestelde veiligheidsmaatregelen. De opgeleide PFSO regelt het opstellen van de veiligheidsrisico’s en beheert het havenbeveiligingsplan.

De PFSO is tevens de schakel tussen organisatie, havenautoriteiten, overheden, hulpdiensten, rederijen, scheepsagenten en de scheepsbeveiligingsbeambten.

De internationale code

De ISPS-code is een internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. De code heeft als doel de beveiliging rond havens en schepen zo compleet mogelijk te borgen. De ISPS-code is van toepassing op:

  • Vrachtschepen vanaf 500 ton tonnage, die varen op internationale zeeroutes
  • Passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes
  • Mobiele boorplatforms
  • Alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren

In de ISPS-code worden drie verschillende beveiligingsniveaus beschreven:

  • Level 1 - Normale situatie: standaard maatregelen voor beveiliging haven van toepassing
  • Level 2 - Algemene verhoogde dreiging: strengere beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd
  • Level 3 - Specifieke dreiging: zeer strenge beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd

Het eerste level is altijd van toepassing.

Havenbeveiliging via Alert: de voordelen voor u

Dit alles is zeer complexe materie, zeker als u niet dagelijks een internationaal schip voor de wal krijgt. U moet immers iemand opleiden tot PFSO en deze moet ook regelmatig bijgeschoold worden. Maar wie vervangt de PFSO tijdens de vakanties of bij ziekte? Om dit probleem op te lossen kunt u dan denken aan een terugval op de PFSO van Alert. Deze is op de hoogte van uw situatie en in combinatie met het abonnement ad-hoc oproepen van Havenbeveiligers nemen zij u een eventuele opschaling graag uit handen.

Een enthousiast en opgeleid team van Alert kan u helpen met implementeren van de materie en de praktische handelingen bij aankomst tot en met het vertrek van schepen.

We vertellen u graag meer

Alert heeft de expertise op het gebied van havenbeveiliging. Maak direct een vrijblijvende afspraak met ons. Dan vertellen we u precies hoe we u kunnen ontzorgen, zodat u als haventerminal aan alle regels voldoet. Of bekijk onze pagina over havenbeveiliging en ontdek wat onze specialisten ook voor u kunnen betekenen.

Maak een afspraak