Collectieve beveiliging

Bij Alert geloven we: beveiligen is goed, voorkomen is beter. Onze collectieve beveiliging sluit naadloos aan bij deze proactieve manier van beveiligen. Zo zijn we regelmatig aanwezig en controleren wij bedrijven zorgvuldig. Openstaande ramen en deuren maar ook de aanwezigheid van onbevoegden wordt gecorrigeerd. Een duidelijke herkenbare mobiele surveillance eenheid heeft een preventieve werking op criminelen. Collectief beveiligen voorkomt zelfs voor 70% tot 80% aan schade. 

Mogelijk is uw bedrijf gevestigd op een terrein dat wij collectief beveiligen. Selecteer uw terrein voor meer informatie over de collectieve beveiliging ter plaatse. 
 

eDetect

Een betere veiligheid creëer je samen. Om die veiligheid naar een hoger niveau te tillen is duidelijke communicatie tussen andere ondernemers, particulieren en instanties van groot belang. Dat is het idee achter het platform eDetect. Meer weten? Ga naar edetect.nl.

Sneller ter plaatse

Naast een controlerende taak is de combinatie met de repressieve taak, namelijk de alarmopvolging, veel adequater uit te voeren. In de eerste plaats omdat de surveillance eenheid regelmatig aanwezig is, zal de gemiddelde aanrijtijd veel korter zijn. Dus is de beveiligingsbeambte in geval van een inbraakmelding sneller ter plaatse. Daarnaast zijn de dienstdoende beambten door hun regelmatige aanwezigheid beter op de hoogte van de plaatselijke situatie. De ligging van de individuele bedrijven is bij iedere beambte bekend en ook bij tijdelijke/permanente veranderingen zijn ze te allen tijde op de hoogte.

Maximale transparantie door rapportage

Wij streven maximale transparantie na tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Een duidelijke rapportage en registratie maken hier onderdeel van uit. Vanzelfsprekend rapporteert de surveillant eventuele onregelmatigheden, welke hij constateert uitvoerig en direct, aan de individuele deelnemers. Maandelijks rapporteren wij zogenaamde trends en tips aan het bestuur zodat iedereen optimaal profiteert van het collectieve karakter.

Van mobiele surveillances tot camerasurveillances

Onze surveillanten zijn preventief op het industrieterrein aanwezig of kijken vanuit onze alarmcentrale de camerabeelden uit. Op het moment dat een incident zich voordoet (hetzij door eigen waarneming hetzij door een alarmsignaal van de inbraaksignaleringsinstallaties) gaat de surveillant direct ter plaatse en de camerabeelden worden overgenomen door onze alarmcentrale. Unieke voordelen voor een adequate response!

Collectieve beveiliging met assistentie alarmopvolging

Tijdens de collectieve tijden verlenen wij gratis assistentie alarmopvolging. Dat wil zeggen dat wij bij een optredend alarm vanuit uw locatie naar uw pand gaan en daar wachten (maximaal 15 minuten) op een sleutelhouder en deze begeleiden. De verdere afhandeling van het alarm verzorgt de sleutelhouder zelf.

 

Bedrijventerreinen en woonwijken met Collectieve Beveiliging: