Verzuimfraude

Of het nu gaat om een terugkerend griepje of een langdurige periode van ziekte, er lijkt in eerste instantie overmacht in het spel te zijn. Maar helaas komt het steeds vaker voor dat medewerkers zich onterecht ziekmelden.

De gevolgen van verzuimfraude

Uw medewerkers realiseren zich vaak niet hoeveel last u als werkgever, ondervindt aan onterecht ziekteverzuim. Te weinig capaciteit op de werkvloer, het doorbetalen van salaris, kostbare re-integratieprojecten en planningen die in het niets lopen: veel bedrijven ervaren op dagelijkse basis de negatieve consequenties van ziekteverzuim.

Onderzoek naar verzuimfraude uitbesteden

Vermoed u onterecht ziekteverzuim? Bijvoorbeeld door tegenstrijdige berichten die u hoort van uw personeel? Of doordat de medewerker in kwestie contact met u uit de weg gaat en afspraken met de bedrijfsarts niet nakomt? Onze deskundige rechercheurs hebben jarenlange ervaring met ziekteverzuim onderzoek. Onze bevindingen leggen wij vast in een heldere rapportage, die de basis vormt van eventuele juridische stappen die u onderneemt. Daarnaast denken wij actief met u mee en vooruit, zodat we samen met u verzuimfraude zo veel mogelijk voorkomen. Uw voordelen

  • Samenwerken met een proactieve toekomstgerichte partner
  • Professionele rechercheurs die uiterst discreet te werk gaan
  • Uitgebreide kennis van de huidige wet- en regelgeving
  • Duidelijke rapportages
  • We dragen actief preventieve oplossingen aan
  • Korte communicatielijnen