Buitendienstcontrole

Uw buitendienstmedewerkers spelen een belangrijke rol op het gebied van klantcontact, relatieonderhoud en sales. Maar heeft u wel genoeg inzicht in hun prestaties? Doen uw mensen waarvoor ze zijn aangenomen en gaan ze wel effectief en rechtmatig om met tijd en vervoersmiddelen?

  • Klagen uw klanten over niet geleverde goederen of niet gemaakte afspraken?
  • Verdwijnen goederen regelmatig?
  • Is uw werknemer slecht bereikbaar tijdens buitendiensturen?
  • Wijken de gereden kilometers af van de genormeerde route?

Als u bovenstaande vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, kan het goed zijn dat uw buitendienstmedewerkers hun vrijheid misbruiken. In dat geval is het tijd om in actie te komen. Met een buitendienstcontrole brengen wij het handelen van uw medewerkers in kaart. Daarbij maken we gebruik van inventieve onderzoeksmethoden en vooruitstrevende technieken, uiteraard altijd binnen de kaders van het wettelijk speelveld. In een uitgebreid maar helder dossier rapporteren wij onze bevindingen. Hiermee kunt u eventueel juridische stappen ondernemen.

Uw voordelen

  • Samenwerken met een proactieve toekomstgerichte partner
  • Professionele rechercheurs die uiterst discreet te werk gaan
  • Uitgebreide kennis van de huidige wet- en regelgeving
  • Duidelijke rapportages
  • We dragen actief preventieve oplossingen aan
  • Korte communicatielijnen