Havenbeveiligers

Ons team van havenbeveiligers heeft een gedegen opleiding gevolgd voor het beveiligen van haventerminals en schepen. In de opleiding 'havenbeveiliger' komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • ISPS-code
 • Overige nationale en internationale beveiligingswetgeving.
 • Beveiligingsplannen en Port Facility Security Plan.
 • Scheepsvaart- en haventerminologie.
 • Nood- en rampenplannen.
 • Echtheid identiteitsdocumenten en ontduiken hulpmiddelen.
 • Herkenning wapens en munitie.
 • Communicatie en omgaan met agressie.
 • Gevaarlijke stoffen en documenten.

Onze beveiligers zijn op deze wijze toegerust op het verrichten van tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dienen.

Uw voordelen

 • Samenwerken met een proactieve, toekomstgerichte partner
 • Geavanceerde technieken
 • Zorgvuldig geselecteerde en gescreende beveiligingsprofessionals
 • 24/7 bereikbaar
 • Duidelijke rapportages
 • Korte communicatielijnen