Zwijndrecht

Op het gebied van collectieve beveiliging is Alert ook actief in Zwijndrecht. We doen dat op maar liefst vier verschillende bedrijventerreinen: Groote Lindt, Bakestein, De Geer en Develpoort. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe we dit doen en over hoe deze collectieven tot stand zijn gekomen.

Groote Lindt

Dit collectief kwam tot stand via de Stichting BI-Zone Groote Lindt Zwijndrecht. ‘BI-Zone’ staat voor Bedrijven Investerings Zone (BIZ). We zijn hier 24/7 bereikbaar en doen mobiele surveillance op wisselende tijden. Hierbij worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij bedrijfspanden. Alle observaties en acties worden conform overeengekomen werkinstructies gerapporteerd aan het parkmanagement. Meer weten? Via deze link vind je meer informatie.

Bakestein

De collectieve beveiliging op het bedrijventerrein Bakestein is opgezet in opdracht van de Coöperatie Bakestein en betreft een collectief waarbij deelname op vrijwillige basis geschiedt. Voor dit terrein zijn we eveneens 24/7 bereikbaar en surveilleren we dagelijks op wisselende tijden. De dienstrapporten worden direct na de surveillanceronden verstuurd aan het parkmanagement conform instructies. Meer over de collectieve beveiliging op dit bedrijventerrein vind je via deze link.

De Geer

Met dank aan de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht is Alert tegenwoordig ook actief op het trekkingsgebied/bedrijventerrein De Geer. Deelname aan de collectieve beveiliging op dit terrein (122 terreinen), nabij de A16 en Oude Maas, is op vrijwillige basis. We doen hier aan dagelijkse mobiele surveillance en zijn daarnaast 24 uur per dag bereikbaar in het geval van bijvoorbeeld calamiteiten. Meer informatie over De Geer vind je via: http://www.bedrijventerreindegeer.nl/.

Develpoort

Sinds december 2018 is de collectieve beveiliging Zwijndrecht uitgebreid met het bedrijventerrein Develpoort. Het betreft hier dezelfde constructie, waarbij deelname aan het collectief vrijwillig is. Hier verzorgen we ook de mobiele surveillance en zijn we 24 uur per dag bereikbaar.

Additionele diensten in Zwijndrecht

In combinatie met de collectieve controleronden bieden we, tegen gereduceerde tarieven, de volgende additionele diensten aan in Zwijndrecht:

Alarmopvolging met sleutelbeheer:
Alert verzorgt 24/7 alarmopvolging voor de individuele ondernemers. Op basis van een afgesloten jaarabonnement en specifieke instructies zorgen wij dat er te allen tijde wordt gereageerd op alarmmeldingen. Uiteraard laat onze surveillant een heldere rapportage van zijn bevindingen voor u achter, zodat u te allen tijde op de hoogte bent. Dat geeft rust.

Alarmcentrale aansluiting
Alert beschikt over twee eigen gecertificeerde Particuliere Alarmcentrale (PAC). De exploitatie hiervan ligt dus volledig in eigen beheer, waardoor wij niet afhankelijk zijn van een derde partij. We bieden diensten als alarmaansluiting graag aan de individuele ondernemers aan.

Complementair
Door uw alarminstallatie aan te sluiten op onze eigen alarmcentrale, wordt er belangrijke tijdwinst geboekt door de directe communicatielijnen vanuit onze alarmcentrale met de surveillant. Bijkomend voordeel is dat wij snel over- en inzicht hebben van alle aangesloten panden op de bedrijventerreinen. zo kunnen wij snel patronen herkennen en acties uitzetten naar de surveillant ter plaatse. Met een soepel overgangsregeling wordt u niet geconfronteerd met dubbele kosten inzake uw alarmcentraleabonnement. Wel profiteert u van een betere dienst tegen lagere kosten. 

MAATWERK

In een persoonlijk gesprek kunnen aanvullende diensten besproken worden, enkele voorbeelden

  • Dagelijkse pandcontroles: Wij controleren dagelijks of uw pand correct gesloten is en/of er geen bijzonderheden in of rond uw pand zijn. (Deze dienst blijven wij voor alle bedrijven uitvoeren die al aan de collectieve beveiliging deelnamen)
  • Brand/sluitronden, openen object: Alert kan zorgdragen dat uw pand iedere avond/nacht op bepaalde tijden wordt afgesloten. Ook het openen van uw pand behoort tot de mogelijkheid, tot aan het permanent beveiligen toe. 
  • Cameradienstverlening: Beelden van uw beveiligingscamera kunnen uitgekeken worden op onze alarmcentrale en worden op tal van manieren ingezet, voor alarmverificatie, videosurveillance en begeleid openen en sluiten. In geval van alarm kan Alert binnen enkele ogenblikken virtueel bij u ter plaatse zijn en start onze operator de cameraverbinding op en overziet snel of er onregelmatigheden zijn.

Aanmelden?

Interessant voor uw bedrijf? Schrijf u in binnen één minuut en wij nemen contact met u op om de inschrijving te voltooien. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0184-410400.

Aanmelden collectieve beveiliging 1/2
Aanmelden Collectieve Beveiliging 2/2
Vorige