Spijkenisse (BIZ Halfweg-Molenwatering)

Alert verzorgt de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen Molenwatering en Halfweg 1&2 in Spijkenisse. Is uw bedrijf op één van deze terreinen gevestigd? Lees dan snel verder.

Een zogeheten BIZ

Op 1 januari 2016 is er op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in Spijkenisse een zogeheten BIZ van kracht: een BedrijvenInvesteringsZone. Deze draagt eraan bij dat het terrein schoon, heel en veilig is en blijft. Inmiddels bestaat deze BIZ al uit 255 deelnemers, die zich allemaal kunnen aansluiten bij de collectieve beveiliging die Alert aanbiedt.

Hoe meer ondernemers, hoe veiliger

En: hoe meer ondernemers zich aansluiten bij deze manier van beveiligen, des te veiliger het bedrijventerrein in het algemeen wordt. Tenslotte, als er meer bedrijfspanden bewaakt en beveiligd worden, valt het ook eerder op als zich dreigende en/of verdachte situaties voordoen.

Proactieve aanpak

Bij Alert geloven we in een proactieve aanpak. Zo kunnen we incidenten voorkomen of er snel en direct op reageren indien nodig. Denk aan geavanceerde camerasystemen met intelligente koppelingen en de regelmatige aanwezigheid van een duidelijk herkenbare mobiele surveillance eenheid. Dit is van grote waarde omdat het een groot percentage van de criminaliteitsschade reduceert. De surveillance eenheid is preventief aanwezig en controleert de deelnemende bedrijven zorgvuldig. Openstaande ramen en deuren en de aanwezigheid van (on)bevoegden binnen zowel het privaat als publiek domein worden gecorrigeerd.

Naast deze controlerende taak is de combinatie met de repressieve taak, de alarmopvolging, heel adequaat uit te voeren. Met name omdat de surveillance eenheid regelmatig aanwezig is, zal de gemiddelde aanrijtijd veel korter zijn. Bijvoorbeeld bij een inbraakmelding. Mede hierdoor en door de uitstekende contacten met de lokale politie zijn we beter op de hoogte van de plaatselijke situatie.

BASIS Veiligheidspakket - alarmcentrale

Veel ondernemingen hebben hun alarmsysteem aangesloten op onze alarmcentrale. Onze operators staan rechtstreeks in contact met de collectief surveillanten. Hierdoor is er geen afstemmingsverlies en is er goed zicht over het complete bedrijventerrein. Bijkomend voordeel is dat wij snel over- en inzicht hebben van alle aangesloten panden in Spijkenisse en kunnen zo snel patronen herkennen en acties uitzetten naar de surveillant ter plaatse. Met onze soepele overgangsregeling wordt u niet geconfronteerd met dubbele kosten inzake uw alarmcentraleabonnement. Wel profi teert u van een betere dienst tegen gelijke kosten.

PLUS Veiligheidspakket - aangevuld met alarmopvolging

Wanneer u kiest voor ons PLUS pakket, ontzorgen wij u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in het kader van de alarmopvolging. Na een intakegesprek met onze operationele dienst, voor het opmaken van instructies en het aannemen van sleutels, zal Alert als contactpersoon worden toegevoegd bij de alarmcentrale. Bij een onverhoopt optredend alarm zal Alert als eerste worden geïnformeerd en gaat direct ter plaatse conform afspraak. Doordat wij de sleutels en codes hebben, kunnen wij geheel zelfstandig het alarm voor u afhandelen. Uiteraard laat onze surveillant een heldere rapportage van zijn bevindingen voor u achter, zodat u te allen tijde op de hoogte bent. Dat geeft rust.

OPTIMAAL Veiligheidspakket - uw beveiligingsketen compleet

Met ons OPTIMAAL veiligheidspakket maakt u de beveiligingsketen compleet. Uw bedrijfspand wordt opgenomen in de preventieve surveillancerondes van de Alert surveillant. In de avond/nacht houd onze surveillant toezicht op uw bedrijfspand. Er wordt gelet op verdachte situaties, personen, voertuigen, openstaande ramen, deuren en/of toegangshekken. Onregelmatigheden worden direct gecorrigeerd. Onze surveillant staat continue in contact met onze alarmcentrale en rapporteert op periodieke basis deze onregelmatigheden en preventieve tips. Bij alarmering rijdt deze surveillance dienst direct naar uw bedrijfspand.

Aanmelden Collectieve Beveiliging

Interessant voor uw bedrijf? Schrijf u in binnen één minuut en wij nemen contact met u op om de inschrijving te voltooien. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0184-410400.

Aanmelden collectieve beveiliging 1/2
Aanmelden Collectieve Beveiliging 2/2
Vorige