BIZ Dordtse Kil 1 & 2, Amstelwijck-West

Veiligheid, daar werk je samen aan!

Alert verzorgt per 1 januari 2019 de collectieve beveiliging van de BIZ Dordtse Kil 1 & 2 en Amstelwijck-West. Ze werken samen aan een schoon, onbeschadigd en veilig bedrijventerrein. Altijd aanwezig in de regio. Bij Alert geloven we: beveiligen is goed, voorkomen is beter. Onze collectieve beveiliging sluit naadloos aan bij deze proactieve manier van beveiligen.

De behoefte aan heldere communicatie, coördinatie en adequaat handelen bij calamiteiten is een vanzelfsprekendheid. Om dit tot stand te krijgen wordt er gekeken en geluisterd naar de behoeftes en mogelijkheden van de ondernemers en van de partijen die hier aan meedoen. Wat we willen creëren en behouden is een veiligere omgeving waarin de ondernemers prettig en veilig kunnen werken. Dit alles om criminaliteit geen kans te geven en schade te voorkomen. Wilt u 70% tot 80% aan schade voorkomen?

Wat betekent deze vorm van collectieve beveiliging voor u?

In samenspraak met BIZ Dordtse Kil 1 & 2, Amstelwijck-West en Parkmanagementbureau Park Trust heeft Alert drie overzichtelijke pakketten samengesteld. Het Basis veiligheidspakket is voor iedereen van toepassing. Met de veiligheidspakketten Plus en Optimaal kunt u ervoor kiezen uw beveiliging verder te optimaliseren.

BASIS veiligheidspakket - collectieve surveillanceronden voor iedereen

Alert gaat dagelijks driemaal preventief de bedrijventerreinen controleren. Zowel in de avond als in de nacht zal op wisselende tijden een beveiligingsbeambte in een duidelijk herkenbaar voertuig over de terreinen patrouilleren. T ijdens deze patrouilles wordt gelet op verdachte personen, voertuigen, brandgevaarlijke situaties, etc. Het lidmaatschap verloopt via de BIZ-regeling.

PLUS veiligheidspakket - als Basis, aangevuld met de dienst Alarmopvolging

Wanneer u kiest voor ons PLUS pakket, ontzorgen wij u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in het kader van de alarmopvolging. Na een intakegesprek met onze operationele dienst, voor het opmaken van instructies en het aannemen van sleutels, zal Alert als contactpersoon worden toegevoegd bij de alarmcentrale. Bij een onverhoopt alarm zal Alert als eerste worden geïnformeerd en gaat direct ter plaatse conform afspraak. Doordat wij de sleutels en codes hebben, kunnen wij geheel zelfstandig het alarm voor u afhandelen. Uiteraard laat onze surveillant een heldere rapportage van zijn bevindingen voor u achter, zodat u te allen tijde op de hoogte bent. Wilt u meer informatie over de tarieven van het Plus pakket met bijbehorende alarmafhandeling en tarieven. Neem dan contact met ons op!

OPTIMAAL veiligheidspakket - alles centraal en compleet inclusief Alarmcentrale aansluiting

Door uw alarminstallatie aan te sluiten op onze eigen alarmcentrale, wordt er belangrijke tijdwinst geboekt door de directe communicatielijnen vanuit onze alarmcentrale met de surveillant. Bijkomend voordeel is dat wij snel over- en inzicht hebben van alle aangesloten panden op de bedrijventerreinen. zo kunnen wij snel patronen herkennen en acties uitzetten naar de surveillant ter plaatse. Met een soepel overgangsregeling wordt u niet geconfronteerd met dubbele kosten inzake uw alarmcentraleabonnement. Wel profiteert u van een betere dienst tegen lagere kosten. 

Aanmelden Collectieve Beveiliging

Interessant voor uw bedrijf? Schrijf u in binnen één minuut en wij nemen contact met u op om de inschrijving te voltooien. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0184-410400.

Aanmelden collectieve beveiliging 1/2
Aanmelden Collectieve Beveiliging 2/2
Vorige