Nieuwe release eDetect nu beschikbaar!

eDetect – optimale veiligheid dankzij slimme techniek

Beveiligen is goed, voorkomen is beter! En daarom is er eDetect: de optimale veiligheidsoplossing voor de industriegebieden te Alblasserdam.

Wat is eDetect?

ALERT gelooft in het proactief organiseren van veiligheid. eDetect helpt daarbij. Het is een app waarin alle elementen die hiervoor nodig zijn samenkomen. Simpel en snel via uw smartphone.

Wat bereikt u met eDetect?

Met eDetect zet u een grote stap in het bereiken van de volgende doelen:

  • Een betere samenwerking op uw bedrijventerreinen – ook met hulpdiensten en gemeente
  • Het ondersteunen van het keurmerk t.a.v. de samenwerking (KVO-B)
  • Het voorkomen van criminaliteit en onveilige situaties en het inschakelen van acute hulp

Dit geheel in de lijn van de missie van ALERT: mensen en organisaties de rust van veiligheid geven.

eDetect is een hulpmiddel

eDetect helpt u op uw bedrijventerreinen beter met elkaar te communiceren en belangrijke zaken af te stemmen. Zo leidt het gebruik van eDetect tot:

  • Betere onderlinge communicatie over veiligheid gerelateerde zaken
  • Snellere opvolging bij acute situaties, dankzij een directe lijn met de  alarmcentrale
  • Inzicht in AED’s, BHV’ers en beveiligingscamera’s in de buurt
  • Bewustwording op het gebied van cybercrime door actuele kennis te delen
  • Inzicht in lokale gegevens met betrekking tot criminaliteit en veiligheid

Om van eDetect een krachtig en integraal veiligheids- en communicatie platform te maken worden de ondernemers en hun personeelsleden uitgenodigd om een account aan te maken.

Dit kan via www.edetect.nl vervolgens registreren. https://www.edetect.nl/webforms/index/index/id/2/

Aansluitend kan de APP een smartphone geïnstalleerd en in gebruik genomen worden.

De eDetect APP maakt onderdeel uit van het collectieve basispakket beveiliging welke volledig door het Ondernemersfonds Alblasserdam gefinancierd wordt.

Flyer eDetect